Πολυτονικά

22 Φεβρουαρίου 2013 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πολυτονικά   

Περισσότερες πληροφορίες

Για να είναι δυνατή η γραφή πολυτονικών κειμένων στα Windows 2000/XP πρέπει να είναι εγκατεστημένα α.) Το Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο (αναφερθείτε στα αντίστοιχα άρθρα της Ελληνικής Γνωσιακής βάσης δεδομένων: GR750052 για τα Windows 2000, GR750106 για τα Windows XP) και β.) γραμματοσειρές οι οποίες υποστηρίζουν το πολυτονικό σύστημα. Οι γραμματοσειρές της Microsoft που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι:

1. Palatino Linotype (διαθέσιμη με τα Windows 2000/XP)
2. Arial Unicode MS (διαθέσιμη με το Microsoft Office 2000/XP)

Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον έχει επιλέγει το Greek Polytonic πληκτρολόγιο με alt+shift):

Για πεζά
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο* + φωνήεν

Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.

*νεκρό πλήκτρο: Είναι το πλήκτρο που κρατάει στη μνήμη το σημείο στίξης, ώστε να εμφανιστεί μόλις πατηθεί το επιθυμητό φωνήεν.

Για ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο συνδυασμός γίνεται ως εξής:
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο + φωνήεν
1ος τρόπος

Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας κλικ στο επιθυμητό φωνήεν.

2ος τρόπος

Πατήστε το Caps Lock.
Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.

 

 

Πίνακας νεκρών πλήκτρων και συνδυασμών  
Επιθυμητό αποτέλεσμα     Συνδυασμός πλήκτρων     Ισχύει για…
άνω τελεία     Alt + Shift + }      
βαρεία     νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
βαρεία υπογεγραμμένη     Alt + νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
βραχύ     Shift + νεκρό πλήκτρο ( _ ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, υ και ι
δασεία     Shift + νεκρό πλήκτρο ( » ) + φωνήεν ή το γράμμα ρο     Όλα τα φωνήεντα και το σύμφωνο «ρ»
δασεία βαρεία     Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
δασεία βαρεία     υπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία οξεία     Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
δασεία οξεία υπογεγραμμένη     Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία περισπωμένη     Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη     Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία υπογεγραμμένη     Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( » ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
διαλυτικά βαρεία     Shift + νεκρό πλήκτρο ( ~ ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά οξεία     νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά περισπωμένη     Alt + νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα υ και ι
μακρόν     Shift + νεκρό πλήκτρο ( – ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, υ και ι
οξεία     νεκρό πλήκτρο ( ; ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
οξεία υπογεγραμμένη     AltGr (δεξί Alt κουμπί)+ νεκρό πλήκτρο ( Q ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
περισπωμένη     νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν     * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
περισπωμένη     υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
υπογεγραμμένη     Shift + νεκρό πλήκτρο ( { ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή     νεκρό πλήκτρο ( ‘ ) + φωνήεν και γράμμα ρο     Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία     νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρεία     υπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή οξεία     νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν     Όλα τα φωνήεντα
ψιλή οξεία υπογεγραμμένη     Alt + νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένη     Alt + νεκρό πλήκτρο ( = ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή υπογεγραμμένη     Alt + νεκρό πλήκτρο ( ‘ ) + φωνήεν*     * Τα φωνήεντα α, η και ω