ΑΕΠΠ

Αποστολή Εξετελέσθη Πάμε Παρακάτω

 • computer_programming

Αποστολή 5: Ξανά και ξανά

Συγγραφέας: apanagio στις 31 Μαρτίου 2009

Τα παρακάτω προγράμματα γράφουν 100 φορές ένα μήνυμα.

Τα προγράμματα είναι ίδια μόνο που το πρώτο χρησιμοποιεί τη δομή «ΓΙΑ» ενώ το δεύτερο τη δομή «ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ»

Η διαφορά είναι ότι με το «ΓΙΑ» πρέπει να ξέρουμε από πριν τον αριθμό των επαναλήψεων, ενώ με με το «ΟΣΟ» κάθε φορά ελέγχεται αν η συνθήκη είναι αληθής για να συνεχίσουμε. (Αν δεν είναι, διακόπτουμε και η επόμενη εντολή που εκτελείται είναι αυτή που βρίσκεται μετά το «ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» ). Οποιοδήποτε «ΓΙΑ» μπορεί να αντικατασταθεί με  «ΟΣΟ». Το αντίστροφο δεν ισχύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιούμε τη «ΓΙΑ» καλό είναι να μην πειράζουμε τη μεταβλητή – δρομέα (το ι στην περίπτωσή μας) μέσα στο σώμα της επανάληψης. Αν το κάνουμε γίνεται πολύ δυσνόητο το πρόγραμμά μας. Μπορούμε να διαβάζουμε την τιμή του ι, να την αναθέτουμε σε άλλες μεταβλητές αλλά καλύτερα να μην την αλλάζουμε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παλια_τιμωρια
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
 πόσες = 100
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι
ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πόσες
  ΓΡΑΨΕ ι, ": Δεν θα ξαναδείρω το συμμαθητή μου"
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παλια_τιμωρια
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
 πόσες = 100
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι
ΑΡΧΗ
 ι <- 1
 ΟΣΟ ι <= πόσες ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΓΡΑΨΕ ι, ": Δεν θα ξαναδείρω το συμμαθητή μου"
  ι <- ι + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τώρα που μπήκατε στο νόημα γράψτε τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Ένα πρόγραμμα που θα τυπώνει όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 0 μέχρι το 250. Γράψτε και με «ΓΙΑ» και με «ΟΣΟ» (για το «ΓΙΑ» εξερευνήστε την εντολή «ΜΕ_ΒΗΜΑ»
 2. Ένα πρόγραμμα που θα ζητάει από το χρήστη έναν αριθμό, θα τυπώνει το τετράγωνό του και θα τερματίζει αν ο χρήστης δώσει -1
 3. Ένα πρόγραμμα που θα ζητάει από το χρήστη 100 αριθμούς και θα ελέγχει αν αποτελούν συνεχόμενους όρους αριθμητικής προόδου (2, 4, 6, 8, …) ή (1, 5, 9, 13, 17, …) ή (4, 0, -4, -8, -12, …) ή (3, 13, 23, 33, 43, …) κτλ
 4. Ένα πρόγραμμα που θα ζητάει από το χρήστη αριθμούς μέχρι αυτός να δώσει αρνητικό αριθμό. Τότε θα τυπώνει το μεγαλύτερο αριθμό που έδωσε ο χρήστης.
 5. Ένα πρόγραμμα που θα ζητάει από το χρήστη αριθμούς μέχρι αυτός να δώσει 0. Τότε θα τυπώνει τον αριθμό που εμφανίστηκε τις περισσότερες συνεχόμενες φορές.

Αφήστε μια απάντηση