ΑΕΠΠ

Αποστολή Εξετελέσθη Πάμε Παρακάτω

 • computer_programming

Αποστολή 6: Πίνακες

Συγγραφέας: apanagio στις 7 Μαΐου 2008

Συχνά χρειαζόμαστε πολλές μεταβλητές για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Είναι δυνατόν να ορίσουμε όσες μεταβλητές θέλουμε, αλλά θα ήταν δύσκολο να τις διαχειριστούμε.
Για αυτόν το λόγο σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν οι πίνακες.

Στη «Γλώσσα» υπάρχουν για τους πίνακες οι ακόλουθοι περιορισμοί:

 • Κάθε πίνακας περιέχει στοιχεία ίδιου τύπου.
 • Το μέγεθος του πίνακα πρέπει να είναι γνωστό από την αρχή.

Το παρακάτω πρόγραμμα ζητάει από το χρήστη 10 αριθμούς και τους αποθηκεύει σε έναν πίνακα 10 θέσεων. Στη συνέχεια τυπώνει το 1o το τελευταίο και το 5o στοιχείο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ απλός_πίνακας
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α[10] 
ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
  ΔΙΑΒΑΣΕ α[ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ α[1], α[5], α[10] 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


Γράψτε τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 αριθμούς από το χρήστη, και θα τους τυπώνει όλους με την αντίστροφη σειρά
 2. Ένα πρόγραμμα που θα γεμίζει 4 πίνακες 25 θέσεων με τα παρακάτω στοιχεία:
  • 4, 5, 6, 7, 8, …
  • 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, …
  • «χαρά», «λύπη», «χαρά», «λύπη», …
  • ΑΛΗΘΗΣ, ΨΕΥΔΗΣ, ΑΛΗΘΗΣ, ΨΕΥΔΗΣ, … (λογικές μεταβλητές)

Αφήστε μια απάντηση