ΑΕΠΠ

Αποστολή Εξετελέσθη Πάμε Παρακάτω

 • computer_programming

Αποστολή 7. Πίνακες ΙΙ (με λίγα μαθηματικά)

Συγγραφέας: apanagio στις 23 Μαΐου 2007

img6_35Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τις συντεταγμένες 20 σημείων στο επίπεδο και θα τις αποθηκεύει στους πίνακες Χ[20], Υ[20]. Στη συνέχεια

     1. Θα εμφανίζει όλα τα σημεία που βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο
     2. Θα εμφανίζει το πλήθος των σημείων που βρίσκονται πάνω στην ευθεία y=x
     3. Θα εμφανίζει το πλήθος των σημείων που βρίσκονται πάνω στον κύκλο με κέντρο Κ(1,2) και ακτίνα 3
     4. Θα εμφανίζει το πλήθος των σημείων που βρίσκονται μεταξύ των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων e^x και lnx
     5. Θα εμφανίζει το σημείο που βρίσκεται πιο μακριά από την αρχή των αξόνων
     6. Θα εμφανίζει τα δύο πιο απομακρυσμένα σημεία μεταξύ τους.

Αφήστε μια απάντηση