3η: Τι είναι το Ιστολόγιο (blog) : 2011-01-21

Ένα Ιστολόγιο  “BLOG”  είναι ένας προσωπικός (ή και ομαδικός) δικτυακός τόπος με τα εξής χαρακτηριστικά:


 • περιέχει κυρίως νέα – δημοσιεύσεις (“posts”).
 • ενημερώνεται τακτικά.
 • έχει την μορφή προσωπικού ημερολογίου (οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις στο πάνω μέρος της σελίδας), με τις περισσότερες δημοσιεύσεις να ταξινομούνται και σε κατηγορίες.
 • έχει δημιουργηθεί συνήθως με την χρήση ειδικού λογισμικού.
 • συνήθως συντηρείται από ένα άτομο, πολλές φορές ανώνυμο.

Οι δημοσιεύσεις (posts) ενός ιστολογίου:

 • είναι συνήθως κείμενα, κάποιες φορές με εικόνες, συνδέσμους και όλο και πιο συχνότερα ήχους και video.
 • μπορούν να σχολιαστούν από τους επισκέπτες του ιστολογίου.
 • είναι αρχειοθετημένες ημερολογιακά στο ιστολόγιο και διατηρούνται ες αεί..

Έτσι ένα ιστολόγιο είναι ένας προσωπικός δικτυακός τόπος, ΑΛΛΑ:

 • είναι ευκολότερη η δημιουργία και η τακτική ενημέρωση του και έτσι πιο «ζωντανό»
 • διευκολύνει την έκθεση προσωπικών απόψεων με το ίδιαίτερο τρόπο έκφρασης του κάθε ατόμου
 • προωθεί σημαντικά την ανάπτυξη διαλόγου και αντιπαράθεσης μεταξύ επισκεπτών ή άλλων ιστολόγων (bloggers).
 • ακολουθεί (στην δομή του) ένα σύνολο παγκοσμίων κανόνων (δίστηλη ή τρίστυλη μορφή, σχόλια σε δημοσιεύσεις, κανάλι νέων RSS(Really Simple Syndication).

Το ιστολόγιο είναι ένα ψηφιακό εργαλείο δεύτερης γενιάς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρεται από το σχεδιασμό του.

Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης. Ο λόγος που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /posts και σχόλια/comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων.

Αυτή η νέα υπηρεσία επομένως, παρέχεται γιατί η χρήση των ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία στο εκπαιδευτικό σας έργο. Η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου (edublog) τεχνικά είναι πολύ εύκολη και σας παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσετε τη διδασκαλία σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης εξαρτάται από εσάς τους ίδιους αλλά και από τις ιδιαιτερότητας της τάξης με την οποία δουλεύετε κάθε φορά.

Μερικοί τρόποι με τους οποίους τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία είναι:

 • Ιστολόγιο αντί για πίνακα ανακοινώσεων
 • Ιστολόγιο ως μέσο καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών
 • Ιστολόγιο ως μέσο παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο
 • Ιστολόγιο ως συνεργατικό εργαλείο
 • Ιστολόγια ως τόποι δημοσιότητας

Πηγη: https://blogs.sch.gr/manuals/

Διαβάστε περισσότερα:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF

http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest54839-440222-blog-basics-how-to-build/

http://www.authorstream.com/Presentation/jmokias-322030-blog-entertainment-ppt-powerpoint/

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/546/1/Karampasis+Zafeiris.pdf

http://www.arogi.edu.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=48

http://ereuna.wordpress.com/author/ereuna/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση