Βιογραφικό

Εκπαίδευση

ΜΑ Επιστημών Αγωγής με κατεύθυνση Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, European University Cyprus 2014 – 2016

ΜΑ Thesis: Εμφάνιση ή / και καλλιέργεια μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος. Απόψεις νηπιαγωγών.

BSc Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2008 – 2012

Εργασιακή εμπειρία

Νηπιαγωγός Τμήματος Ένταξης 1ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου 2018-2019

Νηπιαγωγός Τμήματος Ένταξης 9ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης 2017-2018

Νηπιαγωγός Τμήματος Ένταξης 1ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου 2016-2017

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός στο τμήμα προνηπίων του Παιδικού Σταθμού «Φωτεινοί Ορίζοντες»

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός στο τμήμα προνηπίων του Παιδικού Σταθμού «Φωτεινοί Ορίζοντες»

Πρακτική Άσκηση στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων