Αυτορρύθμιση

Οι αυτορρυθμιστικές ικανότητες είναι σημαντικές για την σχολική ετοιμότητα και για τα μελλοντικά επιτεύγματα. Η αυτορρύθμιση όμως, είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει γνωστικές και συμπεριφορικές διεργασίες που επιτρέπουν στο άτομο να διατηρεί θετικά επίπεδα κινήτρου, συναισθηματικής και κοινωνικής εγρήγορσης, για την καλύτερη προσαρμογή του. Σαν αποτέλεσμα της πολυδιάστατης φύσης της, οι ερευνητές έχουν

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Συχνά οι γονείς μικρών παιδιών ανησυχούν για την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών τους, καθώς εκείνα ξεκινούν το σχολείο.  Αν και ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, οι κοινωνικές δεξιότητες σε αυτή την ηλικία είναι εκείνες που προβλέπουν με μεγαλύτερη αξιοπιστία την

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Τα χαρακτηριστικά της μάθησης και της ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία

Η ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας είναι υψηλότερη από κάθε άλλη περίοδο της ζωής του παιδιού σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (π.χ. νοητικό,κοινωνικό, συναισθηματικό κ.λπ.), αλλά συγχρόνως παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την υποστήριξη που

 » Διαβάστε όλο το άρθρο