Αρχεία πολυμέσων για χρήση στο appinventor.mit.edu

Ασκηση 1 Panic room

PanicButtonηχος 1    ηχος2    ηχος 3     εικόνα 1

Ασκηση 2 ζάρια

1 2 3 4 5 6

ηχος 1

Ασκηση 3 Κορώνα ή γράμματα

ηχός 1

 2    1

     ?

Άσκηση 4 FingerPainting

Ακολουθήστε το

 φύλλο εργασίας        ή     εικόνα_π1    &        εικόνα_π2

Άσκηση 5 GuardDog 

GuardDog  gd2

ήχος σκύλου 1     ήχος σκύλου 2

εικόνα AngryDog    εικονα SleepyDog     εικονα 1

λύση μπλοκ

 

Άσκηση 6 πιανο

l2λυση

εικονές a  b  c  d  e  f  g

Piano-Layout Piano-Layout Piano-Layout Piano-Layout Piano-Layout Piano-Layout Piano-Layoutsound 1   2   3   4   5   6    7

 Ασκηση 7

θ  

θεωρια

1   2    3