05-04-2021 Πρόσκληση συμμετοχής στο 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο (εξ αποστάσεως)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (2ο έτος λειτουργίας)

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο 2ο έτος λειτουργίας του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Διαβάζω τις τέχνες, διαβάζω τον άνθρωπο: ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα» στο 2ο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί:

Τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρες 18,30-20,00

Παρακαλούμε τους/τις διευθυντές/τριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αειφορίας και οι ενδιαφερόμενοι/ες να προβούν σε συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:

https://forms.gle/7hF2RMoFocBwoyjB6 .

Ο σύνδεσμος του τηλε-σεμιναρίου θα σταλεί στα προσωπικά email των συμμετεχόντων λίγες μέρες πριν το σεμινάριο.

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΑΜΘ

 

 

Άννα Αφεντουλίδου