«Ο Σιδηρόδρομος και η επίδρασή του στη ζωή των κατοίκων της περιοχής του σχολείου μας»(1890-1970)

   Το Γυμνάσιο Καλυβίων ανέλαβε κατά το τρέχον σχολικό έτος και πραγματοποίησε Δράση Τοπικής Ιστορίας με τίτλο : ‘»Ο Σιδηρόδρομος και η επίδρασή του στη ζωή των κατοίκων της περιοχής του σχολείου μας» (1890-1970).

Τη συγκεκριμένη Δράση οργάνωσαν και επέβλεψαν οι καθηγήτριες φιλόλογοι του σχολείου Καρακώστα Άσπα και Νούσα Αγγελική με τη συμμετοχή ομάδων εργασίας της Α’ τάξης  αποτελούμενων από τους εξής μαθητές: Αρωνιάδα Αγγελική, Γκίκα Ιουλία, Ζαρκαδούλας Παναγιώτης. Ζαρναβέλης Αθανάσιος, Κακαζιώτη Γεωργία,Κατσαδούρος Ιωάννης, Κωνσταντίνου Γεώργιος, Μπακογιάνης  Πέτρος , Μπελεβώνη Ευαγγελία,Ντεμάi Aνδριάνα, Πεσλή Ειρήνη,Σαρασέλι Λουίς,Τσικρίκας Νικόλαος,Φύσσα Δήμητρα, Ψιλογιαννοπούλου  Σιμώνη και της Β’ τάξης:Αντωνοπούλου Ναυσικά, Βάσση Ευτυχία,Δρακόπουλος Γεώργιος, Δρακοπούλου Αλεξάνδρα, Κοτρώτσος Κωνσταντίνος, Χαρατσή Ιωάννα.

     Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης συστάθηκαν ομάδες φωτογραφίας, προφορικής ιστορίας- συνέντευξης, μελέτης και επεξεργασίας αρχείων καθώς επίσης και λογοτεχνικών κειμένων. Σε ένα εισαγωγικό-προπαρασκευαστικό στάδιο  οι μαθητές των ομάδων μελέτησαν αρχεία και συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Δράσης, ενώ παράλληλα οργάνωσαν έναν οδηγό συνέντευξης με τη μορφή ερωτηματολογίου ημιδομημένης συνέντευξης. Συνέταξαν,επίσης ,συμφωνητικό παραχώρησης συνέντευξης, παραχωρητήριο συνέντευξης και μεταδεδομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. Ακολούθως, περνώντας στο ερευνητικό στάδιο της Δράσης έλαβαν συνεντεύξεις από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους και συνέταξαν δελτίο πληροφορητή, ημερολόγιο και περίληψη συνέντευξης.  Επέλεξαν λογοτεχνικά κείμενα στα οποία γίνεται αναφορά στο Σιδηρόδρομο της περιοχής τους, επισκέφτηκαν και φωτογράφισαν ίχνη του ενώ αναζήτησαν επιπρόσθετες σχετικές φωτογραφίες και από διαδικτυακές πηγές.  Δημιούργησαν λογισμικό παρουσίασης των παραπάνω δραστηριοτήτων. Τέλος συνέθεσαν ένα κειμένο στο οποίο καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

Με πολλή χαρά, όλη αυτή η δουλειά και η μεγάλη προσπάθεια των μαθητών, ανεβαίνει στο συγκεκριμένο ιστολόγιο.Ευχόμαστε σε επόμενες χρονιές νέες ομάδες μαθητών να αξιοποιήσουν την προσπάθεια αυτή και να συνεχίσουν εμβαθύνοντας περαιτέρω.

                                                                                                          

                                                                                Γυμνάσιο Καλυβίων

                                                                                     2021-2022