Επίσκεψη εκπαιδευτικών του σχολείου μας στη Γερμανία

Πρόγραμμα μετακίνησης εκπαιδευτικών 

Το φωτογραφικό υλικό  που ακολουθεί είναι από την επίσκεψη μας στη Λειψία από τις 26 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Λειψία

Μετακίνηση εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ2, με κωδικό: “2018-1-DE03-KA229-047257_2 ” και : τίτλο “How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy” πραγματοποιήθηκε μετακίνηση εκπαιδευτικών του σχολείου μας από τις 26 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Στην μετακίνηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί :

  • Aντωνακοπούλου Στέλλα  και
  • Φανουργιάκη Άννα

(περισσότερα…)