Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα etwinning

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει, το σχολικό έτος 2017-18, σε ένα πρόγραμμα etwinning με τίτλο «Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μας».Στο έργο αυτό συνεργάζονται νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα

Σχετικά με το έργο
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ένα πρόγραμμα κοινωνικού- συναισθηματικού χαρακτήρα μέσα από το οποίο οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων νηπιαγωγείων της Ελλάδας καθώς θα ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Το πρόγραμμα αφορά τα Χριστούγεννα και τις αξίες ζωής που πρεσβεύουν, χαρά, αγάπη, επικοινωνία, προσφορά στον συνάνθρωπο και καλλιέργειά τους μέσα από δραστηριότητες που προάγουν αυτές τις αξίες. Επιδιώκεται τα παιδιά να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μέσα από δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. αλλά και χωρίς.

ΣΤΟΧΟΙ
• Να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα
• Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται από κοινού
• Να καλλιεργήσουν κοινωνικές αξίες
• Να αναπτύξουν κοινωνικές και συνεργατικές ικανότητες μέσα από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. καθώς και με τη βοήθεια άλλων μέσων επικοινωνίας π.χ. ταχυδρομείο.
• Να ενθαρρυνθούν στη γνωριμία εθίμων και συνηθειών σχετικά με τα Χριστούγεννα των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων της Ελλάδας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τετράμηνου αυτού έργου είναι:
1ος μήνας
Γνωριμία των παιδιών και των εκπαιδευτικών μέσω skype, email, chat, και τηλεδιασκέψεων. Ανάρτηση σχετικών φωτογραφιών των συνεργαζόμενων σχολείων, των περιοχών της Ελλάδας στο twinspace.
2ος μήνας
Έναρξη χριστουγεννιάτικων δράσεων και δραστηριοτήτων π.χ γνωριμία με τα ήθη και έθιμα των περιοχών της Ελλάδας, ανταλλαγή καρτών μεταξύ των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων και άλλες εικαστικές δημιουργίες. Δημιουργία συνεργατικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας.
3ος μήνας
Συνεργατική ζωγραφική με χριστουγεννιάτικο θέμα, χριστουγεννιάτικες συνταγές και ανταλλαγή τους μέσω email.
Μέσω του ταχυδρομείου ο σάκος του Αη Βασίλη ταξιδεύει στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία και γεμίζει με τις ευχές όλων των σχολείων.
Γνωρίζουμε τα κάλαντα της περιοχής μας στα συνεργαζόμενα σχολεία με τη βοήθεια video.
4ος μήνας
Αξιολόγηση προγράμματος
Διάχυση του προγράμματος, παρουσίαση του στους γονείς

Στολισμός δέντρου σε κάθε νηπιαγωγείο με κάρτες και στολίδια από τα συνεργαζόμενα σχολεία
Δημιουργία ebook

καρδούλα

η 2η μας ετικέτα ποιότητας

Η 2η μας ετικέτα ποιότητας για το σχολικό έτος 2016/17.

Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την όμορφη συνεργασία που είχαμε ,τα παιδάκια μας και τους γονείς μας .
Καλή συνέχεια κορίτσια στα φετινά σας ταξίδια !

η 2η μας ετικέτα

η 2η μας ετικέτα