παρουσιαση προογράμματος

Το σχολικό έτος 2016-17 το ολοήμερο τμήμα του νηπιαγωγείου μας συμμετείχε στο πρόγραμμα etwinning :Μια βαλίτσα με υλικά και φαντασία στο νηπιαγωγείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τα παιδιά στους γονείς την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 4.15μ.μ.

παρουσίαση έργου στους γονείς