ύλη και επανάληψη Φυσικής


Δημοσιευμένο στις 13 Απριλίου 2019 – 20:30 | από Ντυμένος Αναστάσιος

Επανάληψη-Φυσική-Β-γυμνασίου-18-19β

Εξεταστέα ύλη Φυσική Γ γυμνασίου 18-19

Εξεταστέα-ύλη-Φυσική-Β-γυμνασίου-18-19

Εξεταστέα ύλη Φυσική B και Γ γυμνασίου και Φυλλάδιο (παρακάτω πατήστε εδώ) 

Παρ 1.5 Νόμος Κουλόμπ  σελ 23 Θεωρία και Άσκηση (όχι ή έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος σελ 24)

Παρ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ 36, 37, 38 Θεωρία και Άσκηση

Παρ 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα σελ 38 (όχι ταχύτητα ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα σελ 42)

Παρ 2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ 44, σελ 45 Ν. Ωμ  Θεωρία και Άσκηση (όχι από σελ 46 Ισχύει ο νόμος του Ωμ σε κάθε ηλεκτρικό δίπολο μέχρι σελ 48)

Παρ 2.5 ( Μόνο οι σελίδες  από 54 (σύνδεση αντιστατών)   μέχρι 58) Άσκηση

Παρ 4.1 Ταλαντώσεις (όχι δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση σελ 90)

Παρ 4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση σελ 91 Θεωρία και Άσκηση

Παρ 5.1 Μηχανικά Κύματα Θεωρία

Παρ 5.2 Κύμα και ενέργεια Θεωρία

Παρ 5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος  Θεωρία και Άσκηση (μόνο από 101- μέχρι 102, χωρίς απόδειξη η σχέση u=λ*f σελ 102)

Παρ 5.4  Ήχος Άσκηση π.χ. ασκήσεις 6, 8 σελ 111, 112

Παρ 6.1 Φώς και όραση Θεωρία

Παρ 6.2 Διάδοση του Φωτός (μέχρι σελ 122, όχι η αρχή ελαχίστου χρόνου σελ 123)

Παρ 7.1 Ανάκλαση του Φωτός σελ 129 Θεωρία και Άσκηση

Παρ 8.1 Διάθλαση Φωτός (σελ 142 μέχρι σελ 143 πάνω μέρος) Θεωρία και Άσκηση

 

Εξεταστέα ύλη Φυσική Β γυμνασίου

Παρ 2.2 Η έννοια της ταχύτητας, Τροχιά, Μέση Ταχύτητα σελ 29 Θεωρία και Άσκηση π.χ. άσκηση 2α και 9 σελ 40.

παρ 3.1 Η έννοια δύναμη σελ 43-45 Θεωρία

παρ 3.2 Βαρυτική Δύναμη σελ 47 Θεωρία π.χ. παρ3.1 σελ 49

παρ 3.3 Σύνθεση Δυνάμεων (μόνο μέχρι σελ51 (όχι δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια)) Άσκηση π.χ. 2, 3, 6, 8 σελ 62

παρ 3.4 Δύναμη και ισορροπία 1ος Ν. Νεύτωνα, Αδράνεια σελ 53 Θεωρία και Άσκηση

παρ 3.5 Ισορροπία υλικού σημείου (όχι ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία)

παρ 3.6 Δύναμη και μεταβολή ταχύτητας

παρ 3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση 3ος Ν. Νεύτωνα σελ 57 Θεωρία (όχι εφαρμογές σελ 58)

παρ 4.1 Πίεση Θεωρία και Άσκηση

παρ  4.2 Υδροστατική πίεση Θεωρία και Άσκηση

παρ 5.1 Έργο και ενέργεια Θεωρία και Άσκηση (όχι περιπτώσεις έργου σελ 90, όχι δύναμη πλάγια σελ 91)

παρ 5.2 Δυναμική Κινητική ενέργεια  Θεωρία και Άσκηση

παρ 5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρηση της Θεωρία και Άσκηση

παρ 5.8 Ισχύς (όχι ισχύς και κίνηση σελ 108) Θεωρία και Άσκηση

 

 

 

Επανάληψη Φυσική Β γυμνασίου 2018-19

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά
Φυσικό μέγεθος Σύμβολο ή Τύπος Μονάδα μέτρησης στο SI Φυσικό μέγεθος Σύμβολο ή Τύπος Μονάδα μέτρησης στο SI
Μάζα     Πίεση    
Χρόνος     Κινητική Ενέργεια    
Πυκνότητα     Δυναμική Ενέργεια    
Απόσταση     Έργο    
Μέση ταχύτητα     Δύναμη    
Επιτάχυνση Βαρύτητας     Υδροστατική Πίεση    
Βάρος     Ισχύς    
 1. Να γράψετε τον ορισμό της μέσης ταχύτητας και της τροχιάς.
 2. Ένα σώμα διανύει απόσταση S=400m σε χρονικό διάστημα Δt=20sec. Ποια είναι η μέση ταχύτητα του σώματος;
 3. Ένα σώμα διανύει απόσταση S=4,5 Km σε χρονικό διάστημα Δt= 5min. Ποια είναι η μέση ταχύτητα του σώματος (μονάδες στο SI);
 4. Σώμα κινείται με μέση ταχύτητα uμ= 36Km/h. Πόση απόσταση θα διανύσει σε Δt= 10 s;
 5. Σώμα κινείται με μέση ταχύτητα uμ= 15m/s. Σε πόσο χρόνο θα διανύσει απόσταση S=60m;
 6. Να γράψετε τι μπορεί να προκαλέσει μια δύναμη; Πως δρα μια δύναμη; Δώστε παραδείγματα.
 7. Δύο δυνάμεις F1=4Ν και F2=3Ν ασκούνται στο ίδιο σώμα.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε την συνισταμένη τους δύναμη όταν η μεταξύ τους γωνία φ είναι  α) φ=0ο (ομόρροπες)    β) φ=180ο  (αντίρροπες) γ) φ=30ο ή 120ο  (μόνο σχήμα)                δ) φ=90ο (κάθετες)

 

 1. Ένα σώμα έχει μάζα 5kg. Να υπολογίσετε το βάρος του. Δίνεται g=10 m/s2.
 2. Να γράψετε τον 1ο και τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. Τι είναι η αδράνεια ενός σώματος.
 3. Να υπολογίσετε την δύναμη Ν, αν γνωρίζετε ότι το τετράδιο ισορροπεί και η μάζα του είναι 100gr. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 4. Πόση πίεση ασκείται σε μια επιφάνεια εμβαδού 10m2 αν ασκείται κάθετα σε αυτήν δύναμη 30Ν;
 5. Πόση είναι η υδροστατική πίεση που δέχεται ένας δύτης στη θάλασσα, όταν κατεβαίνει σε βάθος 5m; Δίνονται: πυκνότητα του θαλασσινού νερού ρ=1.027kg/m3, επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Πόση θα είναι η υδροστατική πίεση σε βάθος 2,5m;
 6. Σε ένα σώμα ασκείται σταθερή δύναμη 25Ν για 10m. Ποιο είναι το έργο της δύναμης;
 7. Ένα σώμα έχει μάζα 5kg, βρίσκεται σε ύψος 2m και κινείται με ταχύτητα 3 m/s. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.Να υπολογίσετε την Κινητική την Δυναμική και την Μηχανική ενέργεια που έχει το σώμα.
 8. Μια μηχανή καταναλώνει 600J σε 1 λεπτό. Πόση ισχύ έχει η μηχανή;
 9. Μια πολυκατοικία έχει 3 ορόφους και κάθε όροφος απέχει από τον άλλο κατά 3m. Ένα σώμα έχει μάζα 2kg και βρίσκεται στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας. Να υπολογίσετε
 10. το έργο του βάρους του σώματος αν το σώμα μετακινηθεί από τον 1ο όροφο στον 2ο
 11. το έργο του βάρους αν το σώμα μετακινηθεί από τον 3ο όροφο στον 2ο .
 12. πόση δυναμική ενέργεια έχει το σώμα στον 2ο όροφο; Δίνεται g=10 m/s2.
 13. Σώμα μάζας 2Kg βρίσκεται σε ύψος 5m.
  α) πόση δυναμική ενέργεια έχει;
  β) Αν αφεθεί και πέσει στο έδαφος, με πόση κινητική ενέργεια θα πέσει;
  γ) με πόση ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος;

 

Καλή δύναμη στην επανάληψη

Ντυμένος Αναστάσιος

 

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια προς “ύλη και επανάληψη Φυσικής”

Αφήστε μια απάντηση