Γράφουμε τα γράμματα της αλφαβήτα σε αλάτι ιμαλαΐων!

Γεμίζουμε έναν δίσκο με αλάτι Ιμαλάϊων (βρώσιμο υλικό) και έπειτα ζητάμε από το παιδί να σχεδιάσει γραμματάκια της αλφαβήτα (με εποπτικό υλικό γραμμάτων ή σχεδιάστε σε ένα φύλλο χαρτί ώστε να το βλέπει).

Επέκταση: Μπορείτε να κάνετε σχήματα και οποιοδήποτε σχέδιο επιθυμεί το παιδί!

Αφήστε μια απάντηση