Άρθρο για το seminars.etwinning.gr

Δημιουργήστε και μορφοποιήστε το πρώτο σας άρθρο στο ιστολόγιο σας. Για να θεωρηθεί επαρκής η εργασία θα πρέπει το άρθρο σας να επιδεικνύει την χρήση των παρακάτω

  1. μορφοποίηση χαρακτήρων (έντονη γραφή ή/και πλάγια γραφή)
  2. χρώμα χαρακτήρων
  3. λίστα (αριθμημένη ή μη αριθμημένη)
  4. έναν εξωτερικό υπερσύνδεσμο seminars.etwinning.gr
  5. στοίχιση παραγράφου
  6. κεφαλίδα επιπέδου 2 ή μεγαλύτερη

Αφήστε μια απάντηση