↑ Επιστροφή σε Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Α΄ Λυκείου 2011-2012 – Επαγγελματικών Λυκείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  Μαρούσι     25-01-2012

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      Αριθ. Πρωτ     8837/Γ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Βιολέτης – Μόνου

Τηλέφωνο:                  210-344 3276

ΘΕΜΑ: Ερευνητική εργασία

ΣΧΕΤ.: το με αρ. πρωτ. 113182/Γ2/30-09-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»

 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου πιλοτικής εφαρμογής των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και όσον αφορά στην αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας, διευκρινίζεται ότι:

  • κάθε μία από τις επιμέρους μαθητικές ομάδες (υπο-ομάδες των 4 εώς 6 μαθητών) υποβάλλει τον φάκελό της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού για τις Ερευνητικές Εργασίες. Ως ατομικός βαθμός λογίζεται η ομαδική βαθμολογία της επιμέρους μαθητικής ομάδας μόνο για το πρώτο πιλοτικό τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012.

Όσον αφορά στο δεύτερο τετράμηνο, η αξιολόγηση των μαθητών είναι ατομική σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.). Ο Ετήσιος προφορικός βαθμός του κάθε μαθητή είναι ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων, ο οποίος αποτελεί και τον βαθμό ετήσιας επίδοσής του, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Παρακαλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων της έδρας τους να μεριμνήσουν ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ και να αποστείλουν μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έως τις 20 – 02 –  2012 εκθέσεις ανατροφοδότησης σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες όπου θα αναφέρουν συνοπτικά:  τα σχόλια και τις προτάσεις των Σχολικών μονάδων της έδρας τους, τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν, και οτιδήποτε άλλο θεωρούν σημαντικό για την καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος.

Τέλος, προωθείται τροποποίηση του Π.Δ. 50/2008, όπου θα καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
  • Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Β΄

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων