«

»

Ιούν 16

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) – ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) – ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», ξεκινάει το Σάββατο 20/06/2020 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 25/07/2020. Ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 60 (μέσω πλατφόρμας Moodle) και ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης 15 (μέσω πλατφόρμας BBB).

Οι θεματικές ενότητες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι εξής:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET (E- SHOP)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E- SHOP)
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επικοινωνίας και κυρίως την ανάπτυξη του διαδικτύου, η φύση και η δραστηριότητα του εμπορίου έχει αλλάξει. Μια νέα μορφή εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) έχει κάνει δυναμική εμφάνιση και διεκδικεί σημαντικό μερίδιο από το παραδοσιακό εμπόριο. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον «Ειδικό συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου», ο οποίος έρχεται σε επαφή με την έννοια του Search Engine Optimization καθώς και τους παράγοντες που συμβάλουν στην βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν αντικείμενο πολλών και διαφορετικών τύπων επιθέσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών της απώλειας του απόρρητου, της ακεραιότητας των δεδομένων και της πλαστοπροσωπίας. Έτσι, ένας ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τις βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 

https://089.apopsi.gr/ 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων