«

»

Σεπ 23

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ενδεικτικά: {ώρες: 1, σελίδες: 2}

Επιστήμη των Υπολογιστών
• Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών (Theoretical Computer Science)
• Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών (Applied Computer Science)

2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ενδεικτικά: {ώρες: 2, σελίδες: 6}

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος
2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων (Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και ανοικτά προβλήματα)
2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα

2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) προβλήματος (Κατανόηση, Ανάλυση − Αφαίρεση, Σύνθεση, Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση).

2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Ενδεικτικά: {ώρες: 10, σελίδες: 30}

2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου
2.2.2 Χαρακτηριστικά αλγορίθμου (καθοριστικότητα, αποτελεσματικότητα, περατότητα, είσοδος/έξοδος κλπ)

2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων.

2.2.4 Βασικοί τύποι αλγορίθμων όπως: Αλγόριθμοι Σειριακής και Παράλληλης επεξεργασίας Επαναληπτικοί και αναδρομικοί αλγόριθμοι

2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμου Φυσική γλώσσα, ψευδοκώδικας, γλώσσα προγραμματισμού (οπτικός ή
κειμενικός τρόπος) και  μεθοδολογίες διαγραμματικής  αναπαράστασης αλγορίθμων (π.χ. λογικό διάγραμμα)

2.2.6 Δεδομένα και αναπαράστασή τους Απλά δεδομένα
• Δομές δεδομένων

 • Στατικές
 • Δυναμικές

2.2.7 Εντολές και δομές  αλγορίθμου
• Εντολές αλγορίθμου

 • εισόδου
 • εξόδου
 • εκχώρησης τιμής

• Δομές αλγορίθμων

 • Δομή Ακολουθίας
 • Δομή Επιλογής
 • Δομή Επανάληψης (βρόχοι και αναδρομή).

2.2.8 Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές δεδομένων
(εισαγωγή, διαγραφή, απαρίθμηση, εντοπισμός …)

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10 Τεκμηρίωση

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικά: {ώρες: 6, σελ: 20}

2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και
«Προγραμματιστικά Υποδείγματα».

2.3..2 Σχεδίαση και συγγραφή
κώδικα.

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
Φάσεις: Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά: {ώρες: 8, σελίδες: 20}

3.1 Λειτουργικά Συστήματα (Λ.Σ.)
Περιγραφή της έννοιας του Λ.Σ.
Βασικές εργασίες του Λ.Σ.
• Διαχείριση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας
• Διαχείριση της Μνήμης
• Διαχείριση του Συστήματος Αρχείων
• Διαχείριση των Εισόδων και Εξόδων Γνωστά Λ.Σ

3.2 Πληροφοριακά συστήματα
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων
Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης
• Άμεσης πρόσβασης
• Βασισμένες σε δίκτυο
• Βασισμένες σε σύννεφο
Βάσεις δεδομένων
• Δομή
• Σχεσιακές Βάσεις. Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
• Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων (SQL, XML)

3.3 Δίκτυα
• Ορισμός δικτύου Η/Υ
• Στοιχεία δικτύου

 • υπολογιστικά συστήματα και συσκευές
 • μονάδες μεταγωγής
 • γραμμές μετάδοσης

• Κατηγορίες δικτύων

 • βάσει περιοχής
 • βάσει μέσων μετάδοσης
 • βάσει τεχνικής προώθησης της πληροφορίας

• Τοπολογίες δικτύων
• Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων

3.4 Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.)
• Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη
• Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
• Τομείς Εφαρμογής της Τ.Ν.
• Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν.

 

Κατεβάστε το νέο βιβλίο στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές τις Επιστήμης των Η/Υ» από εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων