ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ – FREINET πιλοτικό πρόγραμμα

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος της παιδαγωγικής ΦρενέFreinet έγινε στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ, με τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Γαλλικού Δικτύου Φρενέ (ICEM) και της παιδαγωγικής ομάδας για τη διάδοση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ – πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας».Λήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση