Ms Angela's English corner

"Tell me and I forget, teach me and I remember,involve me and I learn"

4students (ή η Γωνιά των μαθητών)


Παίζουμε και μαθαίνουμε Αγγλικά

Απρ 202427

Μετάβαση στο padlet.com

Τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν μαθαίνουν «με το μυαλό», όπως οι έφηβοι και οι ενήλικες που έχουν αναπτύξει την ικανότητα για αναλυτικές και συνθετικές γνωσιακές διεργασίες, για αφαιρετική και επαγωγική σκέψη. Δεν έχουν ακόμα αναπτύξει κατάλληλες μεταγνωστικές δεξιότητες.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την πράξη και το παιχνίδι χρησιμοποιώντας τη γλώσσα! Έτσι, τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν σιγά σιγά πώς λειτουργεί. Εμείς λοιπόν στην τάξη, προσπαθούμε να δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες για διάδραση και επικοινωνία.

Στο padlet που ακολουθεί θα ανεβάζουμε στιγμιότυπα από την προσπάθεια των παιδιών του τμήματος Β1 καθώς εξοικειώνονται με την Αγγλική γλώσσα!

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Games in the classroom, Songs in the classroom | με ετικέτα  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παίζουμε και μαθαίνουμε Αγγλικά

Save the date

Μαρ 202424

IMG 58325fb736805caf51604e34f01f7457 V

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών) | με ετικέτα ,  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Save the date

LearnHarmony online meeting

Φεβ 202421

Within the framework of our eTwinning project “LearnHarmony“, a wonderful cultural exchange  took place on February 21st, 2024, between the vibrant 6th-grade students of 9th Primary School and the enthusiastic students of Comenius-Schule in Mönchengladbach, Germany!

In a lively 40-minute Zoom meeting, students from both sides shared insights about their respective countries, discussed favourite school subjects, hobbies, and even picked up some German and Greek vocabulary along the way 😎

The exchange was filled with excitement and learning, leaving everyone eager for the next rendezvous.

Stay tuned for more enriching exchanges ahead 🙂

1708517915278

1708517866878

1708517866869

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Erasmus+, Etwinning | με ετικέτα , ,  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο LearnHarmony online meeting

learn2live_live2learn Erasmus+

Φεβ 20247

🌟 Dive into a world of endless learning and unforgettable experiences with Erasmus+ KA122 (2022-1-EL-KA122-SCH-000073668) @9th Primary School of Irakleio, Attica, Greece! 🇬🇷✈️

📚 Join us on Instagram at learn2live_live2learn and unlock the gateway to global education and cultural enrichment!

🎉 Discover how we’re breaking boundaries, fostering friendships, and shaping young minds through innovative projects and international partnerships!

🌍 From immersive language exchanges to exciting cultural exchanges, our journey knows no limits!

Follow us as we embrace diversity, celebrate unity, and empower our students to thrive in a dynamic world.

🔔 Don’t miss out on the excitement!

Hit the follow button and embark on an educational adventure like no other with Erasmus+ KA122 at the 9th Primary School of Irakleio! 🚀

#Learn2Live #Live2Learn #ErasmusPlus #GlobalEducation #ErasmusPlusIKY #ErasmusPlusGreece

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Erasmus+ | με ετικέτα  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο learn2live_live2learn Erasmus+

Self assessment challenge of the day

Ιαν 202423

🚀 Calling all 6th Grade Superstars! 🌟

Ready to embark on an epic journey of self-discovery?

Join us in the ultimate –units 3 & 4- Self-Assessment Adventure where YOU become the hero of your own story! 🚀📚 Unleash your potential, conquer the challenge of the day and discover the incredible power within YOU! 🌟

Are you up for the challenge? 🚀

Let the self-assessment quest begin! 🌟

#OwnYourJourney #6thGradeChallengeAccepted 🚀🌟

So what are you waiting for?

Scan the code and do the self assessment quiz or  click on the link and use the following pin:0141447

assignment qr code 4

The Princess and the Pea @9th Primary School

Ιαν 202417

1705505700409 1705505752440 1705505752447 1705505752456 1705505752463 1705505809921

Today the English Theatre Club visited our school!

The 5th and 6th grade students saw a different version of “The Princess and the Pea“.

The famous tale by H.C. Andersen was turned upside down and was super entertaining and interactive to the full! 😀

 

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Miscellanea | με ετικέτα , ,  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο The Princess and the Pea @9th Primary School

Mental Health Challenge

Ιαν 20249

Hey Champions of Mental Wellness! 🌟

Get ready to embark on an epic journey into the world of mental health and well-being via our new LearnHarmony eTwinning project!🚀

For this reason, we’ve got 12 mind-blowing questions designed just for you, to explore the secrets of staying happy, healthy, and positive.

It’s time to flex those mental muscles and have a blast while learning how to be the champions of your own well-being! 💪

Are you ready to dive in and become mental health maestros?

Let the games begin! 🌈✨”

Scan the following code and play the kahoot or click here enter your nickname and play!

Remember: You can join this kahoot up until the deadline (31st January 2024).

assignment qr code 2

κάτω από: 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Etwinning | με ετικέτα  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Mental Health Challenge

Christmas card exchange

Ιαν 20243

Μια κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης

Μέσα στα πλαίσια του eTwinning έργου “LearnHarmony” που υλοποιούμε φέτος με το Comenius-Schule της Γερμανίας, ανταλλάξαμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες και πολλές όμορφες ευχές για μια νέα χρονιά με ειρήνη, ενσυναίσθηση, ισότητα, υγεία και ευημερία.

Μετάβαση στο padlet.com

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών) | με ετικέτα ,  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Christmas card exchange

“LearnHarmony”

Ιαν 20243

Μια κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης 

Το eTwinning είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (TΠΕ). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που είναι γραμμένοι/ες στη δράση eTwinning μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα που προσφέρεται για τα σχολεία των χωρών που συμμετέχουν, καλούνται να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν σχέδια από κοινού. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Περισσότερα για τα οφέλη του προγράμματος eTwinning μπορείτε να δείτε εδώ.

Πιο συγκεκριμένα, το eTwinning έγο που υλοποιούμε φέτος  ονομάζεται “LearnHarmony” και στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ του 9ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής  και του Comenius-Schule  της Γερμανίας, με έμφαση στην προώθηση ενός θετικού και χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές/τριες της ΣΤ1 τάξης, θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ευημερίας, της ψυχικής υγειας, των ίσων ευκαιριών και της βιωσιμότητας χρησιμοποιώντας ψηφιακά και άλλα μέσα.
Επιπλέον, οι μαθητές/τριες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν ιδέες και στρατηγικές για τη δημιουργία ενός καλύτερου σχολικού περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές/τριες θα μάθουν να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα, κατανοώντας τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς χώρου χωρίς αποκλεισμούς.

Θα εξερευνήσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες και θα μοιραστούμε τις δικές μας εμπειρίες σχετικά με την ευημερία, την καλή φυσική κατάσταση και την ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Η βιωσιμότητα και η οικολογία θα είναι επίσης βασικά στοιχεία του έργου. Οι μαθητές/τριες θα διερευνήσουν και θα συζητήσουν τον αντίκτυπο των πράξεών τους στο περιβάλλον με στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών εντός της σχολικής κοινότητας.

 

κάτω από: 4parents (ή η Γωνιά του Γονιού), 4students (ή η Γωνιά των μαθητών), Erasmus+, Etwinning | με ετικέτα  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “LearnHarmony”

Υλικά που θα χρειαστούμε για τη νέα σχολική χρονιά

Σεπ 202211

ΑΓΓΛΙΚΑ @ΣΤ1-ΣΤ2-ΣΤ3:

  • 1 ντοσιέ με 2 μεγάλους κρίκους Α4 και 1 πακέτο φύλλα ντοσιέ Α4 ριγέ.
  • 1 πακετο διαχωριστικά για την αρχειοθέτηση του ντοσιέ.

ΑΓΓΛΙΚΑ @Δ1-Δ2:

  • 1 ντοσιέ με 2 μεγάλους κρίκους Α4 και 1 πακέτο φύλλα για ντοσιέ Α4 ριγέ.
  • 1 πακέτο διαχωριστικά για την αρχειοθέτηση του ντοσιέ.

ΑΓΓΛΙΚΑ @Γ1:

  • 1 τετράδιο σπιράλ με 3 θέματα και ετικέτα με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του παιδιού.
  • 1 πλαστικό φάκελο με κουμπί.

Αγγλικά @Β2:

  • 1 πλαστικό φάκελο με κουμπί και ετικέτα με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του παιδιού.

 

  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων ΣΤ2: 1 φάκελο με αυτιά και λάστιχο.
  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων ΣΤ3: 1 φάκελο με αυτιά και λάστιχο.
« Παλιότερα άρθρα

Welcome!

My name is Angeliki Taki and I have been teaching English since 2005. I am currently teaching at 9th Primary School of Neo Iraklio. I hope this blog becomes a safe, democratic and welcoming place for pupils, colleagues and parents. Here you can find various resources, handouts and worksheets of my own making, useful links, curricula, teaching ideas, my students' projects and more!!! Feel free to use the aforementioned material but do not forget to cite your source. Bear in mind that your feedback and comments are more than welcome. You can also contact me at angelitaki@sch.gr. Thank you!
European Radio Logo

Ιστορικό

tick tock

"But at my back I always hear, time's winged chariot hurrying near"

Σαν σήμερα

16/6/1913: Αρχίζει ο Β Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.

Translate

Ιούνιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Σκακιστική άσκηση

MAKE THINGS HAPPEN

First day of school

First day of school

Άδεια Creative CommonsΑλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων