Κεφ.47ο. Άλλοι τύποι γραφημάτων (Το πήρες το μήνυμα;)

Στο Κεφάλαιο 47  της 4ης Ενότητας (Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων) των Μαθηματικών  μας μάθαμε:

  • Πως να αντλούμε πληροφορίες από ένα γράφημα γραμμής.
  • Πως να μελετούμε ένα κυκλικό διάγραμμα.
  • Πως να επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο γραφήματος.

Για να δούμε με την παρακάτω δραστηριότητα, αν μπορούμε να επιλέξουμε και να σχεδιάσουμε το καταλληλότερο γράφημα με την χρήση των υπολογιστικών φύλλων (Excel) αναπαριστώντας τα στοιχεία που μας δίνονται.

Δραστηριότητα

Δίνονται οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών ενός σχολείου και να ζητείται το κατάλληλο γράφημα αναπαράστασης αυτών.Λήψη αρχείου

Διατροφικές συνήθειες μαθητών-Γράφημα

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση