Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικών: ∆εξιότητες Ζωής µε τη χρήση νέων τεχνολογιών


Το British Council στo πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράµµατος Life Skills διοργανώνει για πρώτη φορά τον πανελλήνιο διαγωνισµό για εκπαιδευτικούς µε θέµα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των µαθητών τους µε την χρήση νέων τεχνολογιών.

Ανακοίνωση διαγωνισμού

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται