Όταν η ψυχρή δεξαμενή ζεσταίνεται …

Ένα εξωγήινο εξερευνητικό σκάφος μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Στο σκάφος λειτουργεί μια μηχανή Carnot μεταξύ δύο δεξαμενών θερμότητας σε θερμοκρασίες Τh = 1200 K και Tc = 300 K. Κάποια στιγμή, που μπορούμε να θεωρήσουμε t0 = 0s, λόγω βλάβης, η θερμοκρασία Tc αρχίζει να αυξάνεται με ρυθμό  dTc/dt = 0,5K/s.

α) Ποια σχέση δίνει τo συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής σε συνάρτηση με το χρόνο;

β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση του συντελεστή απόδοσης σε συνάρτηση με το χρόνο, από t0 = 0s, ως t = 350s.

γ) Από το εξωγήινο κέντρο ελέγχου διαπιστώνουν ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν σταθερό το συντελεστή απόδοσης, αν αυξάνεται η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής.

Μπορούν να επιτύχουν το εγχείρημα με γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας της θερμής δεξαμενής; Αν ναι ποιος θα είναι ο ρυθμός μεταβολής αυτής της θερμοκρασίας;

Απάντηση 

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Αποικία στον Ερμή και μηχανή Carnot

Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αποικία, αφού την ημέρα η θερμοκρασία είναι 4300C και το βράδυ πέφτει στους -1800C. Οι άποικοι φυσικά θα πρέπει να ζουν σε θόλους με κλιματισμό. Ας θεωρήσουμε ότι ένα κλιματιστικό μηχάνημα, λειτουργεί σαν ιδανική μηχανή Carnot και στο χώρο διαβίωσης δημιουργεί θερμοκρασία 200C. Ο ρυθμός απώλειας ενέργειας από ή προς το περιβάλλον από τη μόνωση του θόλου είναι 0,5KJ/για διαφορά θερμοκρασίας 10C .

α) Ποιος είναι ο ρυθμός  απώλειας ενέργειας τη νύχτα και ποια η ισχύς της μηχανής Carnot, όταν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας;

β) Ποιος είναι ο ρυθμός  εισροής ενέργειας την ημέρα και ποια η ισχύς της μηχανής Carnot, όταν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Απάντηση(Word)

Απάντηση(Pdf)

Η απόδοση του κύκλου Stirling

Το ιδανικό μονοατομικό αέριο μιας θερμικής μηχανής υποβάλλεται στην κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα  PV, όπου 1→2 είναι ισόθερμη εκτόνωση, 2→3 είναι ισόχωρη ψύξη, 3→4 είναι ισόθερμη συμπίεση και 4→1 είναι ισόχωρη θέρμανση μέχρι την αρχική κατάσταση. Να υπολογίσετε το θερμοδυναμικό συντελεστή απόδοσης της μηχανής και να τον συγκρίνετε με αυτόν της μηχανής Carnot, που εργάζεται ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Πυροβολώντας ένα αέριο…

Κυλινδρικό δοχείο με θερμικά μονωμένα τοιχώματα είναι κλεισμένο αεροστεγώς με θερμομονωτικό έμβολο μάζας M = 1,9kg, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σ’ αυτό.

Το δοχείο είναι ακλόνητο με τον άξονά του οριζόντιο και περιέχει αέριο όγκου Vο = 0,8L σε θερμοκρασία Το και πίεση Pο = 105N/m², με το έμβολο να βρίσκεται σε ισορροπία.

Βλήμα μάζας m = 0,1kg κινείται οριζόντια στην προέκταση του άξονα του δοχείου και σφηνώνεται στο έμβολο, αναγκάζοντάς το να κινηθεί και να συμπιέσει το αέριο αδιαβατικά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μιά άσκηση του Διονύση Μητρόπουλου που την …προσάρμοσα λίγο στη “νέα” ύλη.

Το πουλί που πίνει …(Drinking Bird)

Αποτελείται από δύο γυάλινους βολβούς που συνδέονται με ένα γυάλινο σωλήνα (το λαιμό του πουλιού). Ο σωλήνας εκτείνεται σχεδόν καθ ‘όλη τη διαδρομή προς τον πυθμένα του βολβού και συνδέεται με τον επάνω βολβό αλλά δεν εισέρχεται μέσα του. Ο χώρος μέσα στο πτηνό περιέχει υγρό διχλωρομεθάνιο, συνήθως χρωματισμένο.

Το πουλί είναι μια θερμική μηχανή, που εκμεταλλεύεται μια διαφορά θερμοκρασίας για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε μηχανική. Όπως όλες οι θερμικές μηχανές θερμότητας, το πουλί λειτουργεί μέσω ενός θερμοδυναμικού κύκλου. Η αρχική κατάσταση του συστήματος είναι ένα πουλί με υγρό κεφάλι προσανατολισμένο κατακόρυφα.

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

 1. Το νερό εξατμίζεται από το τσόχα στο κεφάλι.
 2. Η εξάτμιση μειώνει τη θερμοκρασία της γυάλινης κεφαλής (θερμότητα εξάτμισης).
 3. Η μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί συμπύκνωση ορισμένων ατμών διχλωρομεθανίου στην κεφαλή.
 4. Η χαμηλότερη θερμοκρασία και η συμπύκνωση μαζί προκαλούν την πτώση της πίεσης στην κεφαλή (από τον νόμο των ιδανικών αερίων n αυξάνει p μειώνεται).
 5. Η υψηλότερη τάση ατμών στη θερμότερη βάση ωθεί το υγρό στο λαιμό.
 6. Καθώς το υγρό ανέρχεται, το κέντρο μάζας μετατοπίζεται προς τα πάνω και το πουλί ανατρέπεται.
 7. Όταν το πτηνό αναποδογυρίζει, το κάτω άκρο του σωλήνα του λαιμού βγαίνει πάνω από την επιφάνεια του υγρού.
 8. Μια φυσαλίδα θερμού ατμού ανεβαίνει το σωλήνα. διαπερνώντας το υγρό.
 9. Το υγρό ρέει πίσω στον πυθμένα του βολβού. Η πίεση μεταξύ των βολβών κορυφής και πυθμένα, εξισώνεται.
 10. Το βάρος του υγρού στον πυθμένα του βολβού επαναφέρει το πτηνό στην κατακόρυφη θέση του.
 11. Το υγρό στο βολβό του πυθμένα θερμαίνεται από τον αέρα του περιβάλλοντος, ο οποίος βρίσκεται σε θερμοκρασία ελαφρώς υψηλότερη από τη θερμοκρασία του κεφαλιού του πουλιού.Η στάθμη του νερού κατεβαίνει και η διαδικασία θα τελειώσει όταν τελειώσει το νερό…

Ο αντιστάτης ζεσταίνει το αέριο

Το έμβολο E, κλείνει μια ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου, μέσα στο οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος. Η αρχική πίεση του αερίου, ίδια με την εξωτερική ατμοσφαιρική, είναι p1 = 105 Pa. Το εμβαδόν του εμβόλου είναι Α = 0,03m2. Ένα ελατήριο σταθεράς k = 2000N/m, που έχει το φυσικό του μήκος, έχει συνδεθεί στο ένα άκρο του με το έμβολο και στο άλλο με ακλόνητο στήριγμα. Τα τοιχώματα του δοχείου και το έμβολο είναι θερμομονωτικά. Ο αρχικός όγκος του αερίου στο δοχείο είναι V1 = 0,024m3 και η αρχική θερμοκρασία είναι Τ1 = 300K. Ένας αντιστάτης με αντίσταση R = 103Ω, ζεσταίνει το αέριο για χρονικό διάστημα Δt = 10s, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Τ2 = 360Κ.
α) Βρείτε τη μετατόπιση του εμβόλου
β) Ποιες είναι οι τελικές τιμές πίεσης και όγκου του αερίου;
γ) Ποια είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου;
δ) Ποια είναι η ενέργεια που ανταλλάσσει το αέριο μέσω έργου;
ε) Υπολογίστε την ενέργεια που δόθηκε στον αέρα με τον αντιστάτη.
στ) Ποια ήταν η ένταση του ρεύματος που πέρασε από τον αντιστάτη;

Απάντηση(pdf)

Απάντηση(word)

Θερμότητα – Θερμοκρασία – Θερμική ενέργεια

i) Γράφουμε με μολύβι και κάναμε λάθος. Η γόμα, δίπλα μας στο γραφείο, περιμένει εδώ και   ώρα να την χρησιμοποιήσουμε. Την παίρνουμε και σβήνουμε. Το χαρτί και η γόμα ζεστάθηκαν. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
α) Η θερμότητα της γόμας αυξήθηκε.
β) Η θερμοκρασία της γόμας αυξήθηκε.
γ) Δεν υπάρχει μεταβίβαση θερμότητας αφού γόμα και χαρτί είχαν την ίδια θερμοκρασία.
δ) Μέσω του έργου της τριβής η θερμική ενέργεια του συστήματος χαρτί – γόμα αυξήθηκε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(PDF)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(WORD)

Ας εφαρμόσουμε τον 1ο Θερμοδυναμικό Νόμο

Μια ποσότητα αερίου μπορεί να υποστεί μεταβολή από την αρχική κατάσταση Α στην τελική κατάσταση Β με τρεις διαφορετικούς τρόπους, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Η θερμότητα που προσφέρθηκε στο αέριο στη μεταβολή 1 είναι Q1 = 10p0V0.
i) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου στη μεταβολή 1 είναι
α) 6p0V0          β) 2p0V          γ) –2p0V0
ii) Η θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο στη μεταβολή 2 είναι
α) p0V0            β) 11p0V          γ) –2p0V0
iii) Η θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο στη μεταβολή 3 είναι
α) p0V0            β) 2p0V          γ) 9p0V0
iv) Ο λόγος της μέγιστης προς την ελάχιστη θερμοκρασία που έφτασε το αέριο κατά τη διάρκεια των μεταβολών είναι
α) 14    β) 15      γ) 16

 

Απάντηση

 

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

4/6: Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών» το 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής
   - Σχετικές αναρτήσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων