Ιδανικό αέριο και διάγραμμα P – T

Ιδανικό αέριο υφίσταται τη μεταβολή του διπλανού σχήματος.
Στην κατάσταση Γ δίνεται ότι VΓ = VA / 3.
α) Ποιο είναι το είδος της κάθε μεταβολής;
β) Ποια είναι η εξίσωση P = f(T) της μεταβολής ΒΔ;
γ) Ποια είναι η πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ;

Απάντηση (pdf)

Απάντηση (word)

 

 

Μια ισόθερμη και ένα ελατήριο

Το οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο που φαίνεται στο σχήμα, έχει στο εσωτερικό του δύο έμβολα Ε1 και Ε2, τα οποία ισορροπούν ακίνητα. Έτσι το δοχείο χωρίζεται σε δύο μέρη 1 και 2, που περιέχουν αέρα, ίσου όγκου V = 2.10-3m3. Στο έμβολο Ε1 βρίσκεται στερεωμένο το ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, που έχει το άλλο άκρο του δεμένο στο αριστερό ακλόνητο τοίχωμα – βάση του δοχείου. Το τοίχωμα αυτό έχει μικρή τρύπα, ώστε ο χώρος 1, που βρίσκεται το ελατήριο να επικοινωνεί με την ατμόσφαιρα.
i) Αποδείξτε ότι το ελατήριο δεν είναι παραμορφωμένο και υπολογίστε το φυσικό του μήκος.
ii) Σπρώχνουμε αργά το έμβολο Ε2 προς τα αριστερά και παρατηρούμε ότι και το έμβολο Ε1 μετακινείται προς τα αριστερά.
α) Γιατί μετακινείται το έμβολο Ε1;
β) Ποιος θα είναι ο τελικός όγκος του αέρα ανάμεσα στα δύο έμβολα;
γ) Ποια θα είναι η τελική πίεση του αέρα ανάμεσα στα δύο έμβολα;
Δίνονται: η σταθερά του ελατηρίου k = 1000Ν/m, το εμβαδόν της κυκλικής βάσης του δοχείου A = 100cm2 και η ατμοσφαιρική πίεση patm = 105N/m2.

Απάντηση

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΟΒΑΡΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

Μελετήστε ένα χρήσιμο ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και διαβάστε μια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, από τον Βαγγέλη Μαρούση.

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

  1. 15/05/: Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
    Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας.
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων