Προσοχή! Ακτίνες Χ

Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα άτομο του υλικού της ανόδου ενός σωλήνα Coolidge, που χρησιμοποιείται για παραγωγή ακτίνων Χ. Φαίνονται επίσης οι τροχιές δύο ηλεκτρονίων e1 και e2 που έφτασαν από την κάθοδο στην άνοδο με την ίδια κινητική ενέργεια και διήλθαν μέσα από αυτό το άτομο.

i) Ποιο από τα παρακάτω χημικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκε για το υλικό της ανόδου;

α)  74Ge32                      β) 74As33                        γ) 184W74

ii) Αν γνωρίζουμε ότι τα σημεία τήξης των παραπάνω υλικών είναι

α) θGe = 938,25 0C        β) θAs = 816,9 0C           γ) θW= 3.422 0C

ποιο υλικό θα χρησιμοποιούσαμε για την άνοδο; Γιατί;

iii)        1) Το σχήμα 1 αναφέρεται στον τρόπο που παράγεται το συνεχές ή το γραμμικό φάσμα;

2) Για τα μήκη κύματος λ1 και λ2 των δύο εκπεμπόμενων φωτονίων ισχύει

α) λ1 > λ2                      β) λ1 < λ2                      γ) λ1 = λ2

Συνέχεια 

Συνέχεια %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Πόση είναι η ισχύς, η ενέργεια και η απόδοση της διάταξης παραγωγής των ακτίνων Χ;

Για να παρατηρήσουμε το γραμμικό φάσμα απαιτείται επαρκώς υψηλή τάση ώστε τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια να προκαλέσουν διέγερση εσώτερων ηλεκτρονίων ( των στιβάδων Κ και L ), των ατόμων του υλικού της ανόδου.

Η συνέχεια ΕΔΩ.

Διέγερση – αποδιέγερση του ατόμου του υδρογόνου.

Διέγερση

Διέγερση – αποδιέγερση του ατόμου του υδρογόνου.

 

Άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση όπου η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι Ε1 = -13,6eV και περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r1 = 0,53 .10-10m.

Α) Ηλεκτρόνιο-βλήμα, ξεκινώντας από την ηρεμία, επιταχύνεται μεταξύ δύο σημείων Α και Β διαφοράς δυναμικού VAB = -13 V και αμέσως προσπίπτει στο άτομο του υδρογόνου.

Α1) Ποια είναι η κινητική ενέργεια του βλήματος στο σημείο Β; Δίνεται το φορτίο του qβ = -e.

A2) Ποια είναι η μέγιστη ενεργειακή στάθμη που μπορεί να διεγερθεί το άτομο και ποια η αντίστοιχη ακτίνα της κυκλικής τροχιάς;

Α3) Ποια θα είναι η κινητική ενέργεια του βλήματος, μετά τη σκέδαση, αν κατάφερε να διεγείρει το άτομο υδρογόνου στην μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή στάθμη;

Α4) Με πόσους τρόπους μπορεί να αποδιεγερθεί και πόσα φωτόνια σε κάθε τρόπο μπορεί να εκπέμψει το άτομο του υδρογόνου; Να κάνετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών, όπου να φαίνονται όλοι οι δυνατοί τρόποι αποδιέγερσης.

Α5) Ποιο είναι το μεγαλύτερο μήκος κύματος που μπορεί να εκπέμψει και σε ποια περιοχή του φάσματος ανήκει;

Β) Φωτόνιο μονοχρωματικής ακτινοβολίας μήκους κύματος 97nm προσπίπτει στο άτομο υδρογόνου και απορροφάται από αυτό.

Β1) Σε ποια ενεργειακή στάθμη διεγείρεται το άτομο;

Β2) Ποιο είναι το μικρότερο μήκος κύματος που μπορεί να εκπέμψει και σε ποια περιοχή του φάσματος ανήκει;

Δίνεται h = 6,6.10-34J.s, c0 = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19J και ότι το άτομο παραμένει διαρκώς ακίνητο κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.

Απάντηση

 

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

2/3/1907: Πρόσφυγες από την Αγχίαλο Βουλγαρίας ιδρύουν τη Νέα Αγχίαλο στον Αλμυρό Βόλου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων