Δυο βέλη και η διάθλαση

Σε ένα λευκό χαρτί σχεδιάζουμε δύο οριζόντια βέλη, όπως στο σχήμα.
i) Παίρνουμε ένα κυλινδρικό ποτήρι, τοποθετούμε το χαρτί πίσω του με το επίπεδό του κατακόρυφο και τα βέλη να παραμένουν οριζόντια. Ο δείκτης διάθλασης του κοινού γυαλιού είναι ηγ = 1,52 ενώ του αέρα θεωρείται ηα= 1.
Παρατηρούμε τα βέλη.
α) Τα βλέπουμε ως έχουν.
β) Τα βλέπουμε να είναι οριζόντια αλλά με αντίθετες φορές.
γ) Τα βλέπουμε να είναι κατακόρυφα.
Βρείτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογείστε την.
ii) Γεμίζουμε το ποτήρι νερό.
Θεωρούμε ότι το πάχος του γυαλιού του ποτηριού είναι αμελητέο. Δίνεται ο δείκτης διάθλασης του νερού ην = 1,33.
Παρατηρούμε τα βέλη.
α) Τα βλέπουμε ως έχουν.
β) Τα βλέπουμε να είναι οριζόντια αλλά με αντίθετες φορές.
γ) Τα βλέπουμε να είναι κατακόρυφα.
Βρείτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογείστε την.

Απάντηση 

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Στρέφοντας έναν καθρέφτη

Μια οριζόντια ακτίνα φωτός ΙΟ προσπίπτει κάθετα σε έναν μικρό επίπεδο καθρέφτη, ο οποίος σχηματίζει γωνία θ1 = 150 ως προς την κατακόρυφο, που διέρχεται από το μέσον Μ. Η ανακλώμενη ακτίνα στη συνέχεια προσπίπτει σε κατακόρυφο πέτασμα ΣΓ που βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση d = 1m από το Μ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α) Υπολογίστε τη γωνία πρόσπτωσης, τη γωνία ανάκλασης και σχεδιάστε την ανακλώμενη ακτίνα.

β) Προσδιορίστε το σημείο Δ του πετάσματος, που πέφτει η ανακλώμενη ακτίνα, δηλαδή την απόσταση ΙΔ = s1.

Στρέφουμε τον καθρέφτη δεξιόστροφα κατά επιπλέον γωνία θ2 = 150.

γ) Υπολογίστε τη γωνία πρόσπτωσης, τη γωνία ανάκλασης και σχεδιάστε την ανακλώμενη ακτίνα.

Προσδιορίστε το σημείο Ζ του πετάσματος, που πέφτει τώρα η ανακλώμενη ακτίνα δηλαδή την απόσταση ΙΖ = s2.

δ) Μπορείτε να εξάγετε κάποια σχέση ανάμεσα στη γωνία πρόσπτωσης και τις αποστάσεις s1 και s2; Ποια είναι η γραφική παράσταση αυτής της σχέσης σε βαθμολογημένους άξονες;

Απάντηση 

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Το φως από το Proxima Centauri

Το κοντινότερο αστέρι στη Γη είναι το Proxima Centauri στον Αστερισμό του Κενταύρου (Proxima = Πλησιέστερο), απέχοντας από τη Γη d = 4,24 έτη φωτός. Φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σαν ένα μικρό ερυθρό αστέρι, όπως δείχνει η διπλανή φωτογραφία από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3∙108m/s.

i) Το έτος φωτός (light year) με ποια από τις παρακάτω τιμές θα μπορούσε να ισούται;
α) 9,46∙1015m    β) 9,46∙1015s     γ) 9,46∙1015m/s
Να αποδείξετε το ορθό της απάντησης.

ii) Αν το αστέρι εκραγεί αυτή τη στιγμή, το φως της έκρηξης θα το δούμε:
α) αμέσως, αφού θα είναι πολύ έντονο και λαμπερό.
β) μετά από 4,24 χρόνια.
γ) ποτέ αφού η απόσταση είναι αχανής και δε θα καταφέρει να φτάσει στη Γη.

iii) Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού του τηλεσκοπίου Hubble για το ερυθρό φως είναι
ηε = 1,51.
Όταν μια ακτίνα ερυθρού φωτός του Proxima Centauri φτάσει στο τηλεσκόπιο:
α) Τι χρώμα θα έχει μέσα στο γυαλί; Τι καθορίζει αυτό το χρώμα;
β) Ποια θα είναι η ταχύτητα αυτής της ακτίνας  μέσα στο γυαλί;
γ) Αν η ακτίνα προσπίπτει πλάγια στην – θεωρούμενη επίπεδη – επιφάνεια του γυαλιού, σχεδιάστε τη διαθλώμενη ακτίνα στο παρακάτω σχήμα, καθώς και τις γωνίες:
πρόσπτωσης θπ , διάθλασης θδ και εκτροπής θε.

Συνέχεια  ή

Συνέχεια %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Η σχέση παραμένει;

Α) Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες με μήκη κύματος λ01 και λ02 στο κενό εισέρχονται σε ένα γυάλινο πρίσμα, όπου τα μήκη κύματος γίνονται αντίστοιχα λ1 και λ2.

Αν λ01 < λ02 τότε:

α) λ1 > λ2         β) λ1 = λ2         γ) λ1 < λ2

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε τη σωστή σχέση.

Β) Να σχεδιάσετε στο διπλανό σχήμα, τις πορείες των δύο ακτίνων, με μήκη κύματος λ01 και λ02, καθώς διέρχονται από το κενό στο γυάλινο πρίσμα.

Απάντηση

Υπεριώδης -Υπέρυθρη ακτινοβολία

Κατ’ αρχήν δείτε την παρουσίαση

Υπεριώδης-Υπέρυθρη ακτινοβολία

Στη συνέχεια δείτε πως ο William Herschel ανακάλυψε την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Kαι πως σχηματίζεται το ουράνιο τόξο;

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

19/6/240 πχ: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης
   - Σχετικές αναρτήσεις

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων