Το φως από το Proxima Centauri

Το κοντινότερο αστέρι στη Γη είναι το Proxima Centauri στον Αστερισμό του Κενταύρου (Proxima = Πλησιέστερο), απέχοντας από τη Γη d = 4,24 έτη φωτός. Φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σαν ένα μικρό ερυθρό αστέρι, όπως δείχνει η διπλανή φωτογραφία από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3∙108m/s.

i) Το έτος φωτός (light year) με ποια από τις παρακάτω τιμές θα μπορούσε να ισούται;
α) 9,46∙1015m    β) 9,46∙1015s     γ) 9,46∙1015m/s
Να αποδείξετε το ορθό της απάντησης.

ii) Αν το αστέρι εκραγεί αυτή τη στιγμή, το φως της έκρηξης θα το δούμε:
α) αμέσως, αφού θα είναι πολύ έντονο και λαμπερό.
β) μετά από 4,24 χρόνια.
γ) ποτέ αφού η απόσταση είναι αχανής και δε θα καταφέρει να φτάσει στη Γη.

iii) Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού του τηλεσκοπίου Hubble για το ερυθρό φως είναι
ηε = 1,51.
Όταν μια ακτίνα ερυθρού φωτός του Proxima Centauri φτάσει στο τηλεσκόπιο:
α) Τι χρώμα θα έχει μέσα στο γυαλί; Τι καθορίζει αυτό το χρώμα;
β) Ποια θα είναι η ταχύτητα αυτής της ακτίνας  μέσα στο γυαλί;
γ) Αν η ακτίνα προσπίπτει πλάγια στην – θεωρούμενη επίπεδη – επιφάνεια του γυαλιού, σχεδιάστε τη διαθλώμενη ακτίνα στο παρακάτω σχήμα, καθώς και τις γωνίες:
πρόσπτωσης θπ , διάθλασης θδ και εκτροπής θε.

Συνέχεια  ή

Συνέχεια %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Η σχέση παραμένει;

Α) Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες με μήκη κύματος λ01 και λ02 στο κενό εισέρχονται σε ένα γυάλινο πρίσμα, όπου τα μήκη κύματος γίνονται αντίστοιχα λ1 και λ2.

Αν λ01 < λ02 τότε:

α) λ1 > λ2         β) λ1 = λ2         γ) λ1 < λ2

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε τη σωστή σχέση.

Β) Να σχεδιάσετε στο διπλανό σχήμα, τις πορείες των δύο ακτίνων, με μήκη κύματος λ01 και λ02, καθώς διέρχονται από το κενό στο γυάλινο πρίσμα.

Απάντηση

Υπεριώδης -Υπέρυθρη ακτινοβολία

Κατ’ αρχήν δείτε την παρουσίαση

Υπεριώδης-Υπέρυθρη ακτινοβολία

Στη συνέχεια δείτε πως ο William Herschel ανακάλυψε την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Kαι πως σχηματίζεται το ουράνιο τόξο;

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

9/6/68: Θάνατος:Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων Δομιτιανός Καίσαρ, γνωστότερος ως Νέρων, ρωμαίος αυτοκράτορας.
   - Σχετικές αναρτήσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων