Διαγώνισμα στο έργο – ενέργεια 2022

Του Αποστόλη Παπάζογλου

ΘΕΜΑ A

Στις προτάσεις Α1 έως και Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Α1. Για να εκτελεί έργο μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα, πρέπει:

α. το σώμα να παραμένει ακίνητο

β. η δύναμη να είναι κάθετη στη μετατόπιση του σώματος

γ. η δύναμη να μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της

δ. η δύναμη να είναι κάθετη στην ταχύτητα του σώματος

(5 μονάδες)

Α2. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Το συνολικό έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα:

α. είναι ίσο με μηδέν

β. είναι θετικό

γ. είναι αρνητικό

δ. είναι θετικό ή αρνητικό, ανάλογα με την τιμή της ταχύτητας του σώματος

(5 μονάδες)

Α3. Το έργο μιας δύναμης εκφράζει:

α. μεταβίβαση ενέργειας από ένα σώμα σε άλλο

β. μετατροπή ενέργειας από μια μορφή σε άλλες

γ. είτε το (α) είτε το (β)

δ. τίποτε από τα παραπάνω

(5 μονάδες)

Η συνέχεια σε word

και σε pdf

Επαναληπτική Άσκηση που φτιάξαμε στην τάξη Β2 με κάποια επιπλέον ερωτήματα…

Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα μικρό σώμα Σ μάζας m = 2kg. Μεταξύ του σώματος και του δαπέδου οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι αντίστοιχα μσ = 0,5 και μ = 0,4.

Η βαρυτική επιτάχυνση είναι g = 10m/s2.

α) Ασκείται στο σώμα στατική τριβή; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

β) Αν ασκήσουμε οριζόντια προς τα δεξιά δύναμη μέτρου F1 = 6Ν, θα κινηθεί το σώμα; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

γ) Τη χρονική στιγμή t0 = 0, το σώμα βρίσκεται στη θέση  x0 = 0 και ασκούμε οριζόντια προς τα δεξιά δύναμη μέτρου F2 = 16Ν.

γ1) Υπολογίστε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(Word)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(Pdf)

Για να μπούμε στο πνεύμα των εξετάσεων…

Μια επαναληπτική άσκηση…

και η Απάντησή της

και δυο διαγωνίσματα από άλλα σχολεία…

Διαγώνισμα 1 (Κορκίζογλου Π. – Τσάμης Χ.)

Διαγώνισμα 2 (Σαράμπαλης Κ.)

 

 

 

Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη

Το σώμα Σ μάζας m = 2kg ισορροπεί ακίνητο στη θέση Α, στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος, με τη βοήθεια νήματος το οποίο είναι δεμένο στον ακλόνητο τοίχο Τ. Η γωνία κλίσης έχει ημφ = 0,8 και συνφ = 0,6, ενώ δίνεται g = 10 m/s2.

Η συνέχεια ΕΔΩ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Ylikonet.gr

Από το Ylikonet δείτε ΕΔΩ μια συλλογή Ασκήσεων σε όλη την ύλη της Α΄Λυκείου. Όσες έχουν ελατήρια είναι εκτός ύλης 2013-14, αλλά εντός ύλης Φυσικής Λυκείου…

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

30/9/1922: Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Έβρο.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων