Τι μετράει το βολτόμετρο

Το κύκλωμα του σχήματος, έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου, με μήκος l = 2m και πλάτος d = 1m. Βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης , με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο της έντασης του πεδίου αυξάνεται με σταθερό ρυθμό dB/dt = λ = 0,5T/s, ενώ οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R1 = 1Ω και R2 = 9Ω. Όλοι οι άλλοι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση.

Α. α) Υπολογίστε τις αλγεβρικές τιμές της ΗΕΔ επαγωγής και της έντασης του επαγωγικού ρεύματος του κυκλώματος.

β) Σχεδιάστε στο σχήμα τη φορά του επαγωγικού ρεύματος δικαιολογώντας την.

γ) Η ΗΕΔ που υπολογίσατε στο (α) ερώτημα είναι κάπου εντοπισμένη, όπως μια μπαταρία; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

Β. Στο επίπεδο του κυκλώματος, τοποθετούμε ιδανικό βολτόμετρο συνδέοντας με ευθύγραμμους αγωγούς μηδενικής αντίστασης τα μέσα Κ και Λ των δύο μεγαλύτερων πλευρών. Ποια θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου;

Απάντηση (Word)

Απάντηση (Pdf)

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων