Φλεβολογία από τρύπες σε μεγάλες δεξαμενές

Μια εργασία του Αναστάσιου Νέζη.