Ένα φτηνό επιταχυνσιόμετρο

Για να μετρήσουμε την επιτάχυνση ενός αυτοκινήτου, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, παίρνουμε έναν λεπτό γυάλινο σωλήνα τύπου U (Youtube δηλαδή), τον γεμίζουμε με ένα χρωματιστό υγρό και τον στερεώνουμε στο αυτοκίνητο, με το επίπεδό του κατακόρυφο και προσανατολισμένο σε διεύθυνση παράλληλη στη διεύθυνση της ταχύτητας του αυτοκινήτου.
Θεωρούμε ότι η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού στα δύο σκέλη του U, είναι οριζόντια.

Α) Ποιο από τα σχήματα I, II, III, περιγράφει σωστά τη συμπεριφορά του υγρού, μέσα στο σωλήνα κατά τη διάρκεια της επιταχυνόμενης κίνησης;

Συνέχεια(Word)

Συνέχεια(Pdf)