ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21.

Με το Ν.4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές αναφορικά με το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

α) Εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού (Άρθρο 2).

β) Αυξάνεται κατά μία ώρα την εβδομάδα η διδασκαλία του μαθήματος στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Συνολικά, το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις (Άρθρο 3).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εντάσσεται το μάθημα στην πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) των μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και γίνεται γραπτώς εξεταζόμενο στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου (Άρθρο 4).

Σύμφωνα με την Υ.Α. 74181/Δ2/15.06.2020 (ΦΕΚ 2338/τ.Β’/15.06.2020) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» αναβαθμίζεται το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, καθώς:

α) εντάσσεται το μάθημα στα υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

β) επαναφέρεται το μάθημα ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

γ) καθιερώνεται η υποχρεωτική 12ετής διδασκαλία από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ ‒ ΕΠΑΛ) &

δ) αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ως εξής: στο Ημερήσιο ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στην Α΄ τάξη και για δύο (2) ώρες στις Β’ και Γ’ τάξεις ενώ στο Εσπερινό ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β’ τάξεις.

Σχετικά με ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύντομο Βιογραφικό Μαρίας Ανδριτσοπούλου

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Ε.Κ.Π.Α. Είμαι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Νεότερη Ιστορία, που απέκτησα μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στο Π.Τ.Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω μια πολυετή επαγγελματική διδακτική εμπειρία τόσο στην Ιδιωτική, όσο και στη Δημόσια Εκπαίδευση, την οποία υπηρετώ έως και σήμερα. Διετέλεσα Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, όπου έχω και την οργανική μου θέση και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Από τη σχολική χρονιά 2018 – 19 είμαι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Έχω παρακολουθήσει πολλά προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( Μεθοδολογία διδακτικής της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας – University of Exeter, U.K.), είμαι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων (ΠΕ.ΚΑ.ΔΕ., Επιστημονική Εταιρεία «Ιστορία και Διδακτική της ιστορίας, Θεωρία και Έρευνα, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κ.ά» και έχω ασχοληθεί με συγγραφικό έργο σε θέματα τοπικής ιστορίας. Έχω παρακολουθήσει επίσης αρκετά προγράμματα σπουδών ελεύθερου σχεδίου και πληροφορικής.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση