«Οδηγίες για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) σχετικά με την παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω αναφορικά με την παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α) Σχετικά με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία συμπληρώνει, ενδυναμώνει και εμπλουτίζει την ασύγχρονη, καλό είναι να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Familiarization). Πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Webex (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει), διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που σας έχουν ήδη δοθεί ή κάνετε μια δοκιμή με συναδέλφους για άρση δυσκολιών σε θέματα πρόσβασης, εξοικείωσης και χρήσης.

2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Programming). Προγραμματίστε σε εβδομαδιαία βάση με στόχο τη διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής με τους μαθητές/-τριες.

  1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Pedagogical framework). Θέστε τους στόχους της τηλεδιάσκεψης, με σεβασμό στο χρόνο και τους κανόνες που την διέπουν, ώστε να υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων και να γίνεται εστίαση στη διδακτική πράξη.
  2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (Session scheduling). Δώστε έμφαση στο σχεδιασμό με συγκεκριμένους στόχους, καλή κατάτμηση της ύλης και με δραστηριότητες που θα έλκουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών μέσω της κοινής χρήσης οθόνης, καθώς επίσης στην ανατροφοδότηση των εργασιών, που τους έχετε αναθέσει μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Φύλλα εργασίας, πολυμεσικό υλικό κ.λπ.), όχι με τη μορφή της αυστηρής κρίσης=αξιολόγησης, αλλά με τη μορφή της υποστήριξης, επεξήγησης, ενθάρρυνσης και δημιουργίας ερεθισμάτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ως καθοδηγητή, εμψυχωτή και κυρίως παραγωγού του εκπαιδευτικού υλικού (ας θυμηθούμε τη μάθηση μέσω σχεδιασμού=learning-by-design) είναι πολύ ουσιαστικός. Καλείται, επιδεικνύοντας δεξιότητες ενεργοποίησης – παρακίνησης για συμμετοχή και διαμοιρασμού των ρόλων μεταξύ των μαθητών/-τριών, να δημιουργήσει ευκαιρίες μάθησης και ενεργούς εμπλοκής τους, σύμφωνα και με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης. Σημαντική είναι η επικέντρωση στο ΠΩΣ θα μάθουν οι μαθητές/-τριες σας και στο ΤΙ θα είναι ικανοί να κάνουν για την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων, αναπτύσσοντας μεταγνωστικές δεξιότητες.
  3. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (Emphasis on Interaction). Δώστε έμφαση στην ευχάριστη αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές/-τριες σας για τη δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος μάθησης και στη θετική υποστήριξη-ενίσχυση της ψυχολογίας τους, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν την αμηχανία ή αβεβαιότητα, που ενδέχεται να τους προκαλεί η τηλεκπαίδευση, ώστε να νοιώσουν ασφαλείς. Για την ικανοποιητική λειτουργία της ομάδας είναι σημαντικό το καλό κλίμα, που ευνοεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό ανάμεσα σε όλα τα μέλη. Καλό είναι να υπάρχει έμφαση στην αλληλεπίδραση, δίνοντας το λόγο σε κάθε μαθητή/τρια (2-3 φορές, εάν χρειαστεί) για να μοιραστεί εμπειρίες και να αλληλεπιδράσει με εσάς, τα άλλα παιδιά, αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό.

Βλ. σχετικά α) στα Webinars:«Ξεκλειδώνοντας τη «σύγχρονη» εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και «Διαμόρφωση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό» (συνέντευξη Δρ. Ευ. Μανούσου, ΣΕΕ ΠΕ70 στον Δρ. Nicos Sifakis, Καθηγητής στο ΕΑΠ στο κανάλι στο YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCMWH6TEwJlRB_uONB5aqjpw?view_as=subscriber, όπου θα βρείτε και άλλα συναφή με ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για τις εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε.

Β)  Σχετικά με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλό θα ήταν, όσο συνεχίζεται η καραντίνα, να συνεχίσετε να δημιουργείτε δραστηριότητες που θα εμπεριέχουν εύκολες και ευχάριστες επαναληπτικές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών σας, που εσείς γνωρίζετε καλύτερα (π,χ. σταυρόλεξα, quizzes, puzzles, αντιστοίχιση εικόνων και λέξεων, ερωτηματολόγιο, κρυπτόλεξο, συμπλήρωση απάντησης, ασκήσεις με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κ.ά.) κάνοντας χρήση συγκεκριμένων διαθέσιμων λογισμικών όπως το Quazalize, το Kahoot, το learningapps, το HotPotatoes [αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα: JQUIZ (Πολλαπλών επιλογών, πολλών επιλογών, σύντομης απάντησης), JMIX (Ταξινόμησης), JCROSS (Σταυρόλεξα), JMATCH (Αντιστοίχιση) & JCLOZE (Συμπλήρωση κενών)] κ.ά.

Στους μαθητές αρέσουν οι διαγωνισμοί (ας λάβουν μέρος και στο διαγωνισμό του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία και σε αυτό των Αγγλικών ή αναθέστε τους πχ τη δημιουργία μια ευχετήριας κάρτας, ενός κόμικ κλπ. και επιβραβεύστε τη συμμετοχή τους). Προβάλλετε σύντομα βίντεο και συζητείστε επάνω σε αυτά, καθιερώστε το θέμα της εβδομάδος για συζήτηση (πχ. τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους στην περίοδο του Covid 19, ασφάλεια στο διαδίκτυο, έθιμα, ταινίες κλπ.), αναθέστε τους την ανάγνωση ενός e-book, την αναζήτηση στοχευμένων πληροφοριών σε ένα λεξικό/εγκυκλοπαίδεια/Internet, συστήσετε την περιήγηση σε μουσεία, ζητήστε τη συμπλήρωση ενός κειμένου, κ.ά.). Γενικότερα δημιουργείστε ποικίλες δραστηριότητες φιλικές στους χρήστες, που θα καλλιεργήσουν διάφορες δεξιότητες, όπως: παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση, σύνθεση, ερμηνεία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επιχειρηματολογία, προφορική και γραπτή έκφραση, επίλυση προβλημάτων, αντιπαράθεση κ.ά. (Βλ. προηγούμενες αναλυτικές Οδηγίες μου). Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο ψηφιακό υλικό, να αξιοποιήσετε το υπάρχον υλικό ή να μετασχηματίστε το συμβατικό υλικό. Οι δραστηριότητες αυτές καλό θα είναι, με βάση κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν στο περιεχόμενο και τη δομή, να διακρίνονται από σαφήνεια και συντομία, να είναι απλές και κατανοητές, να συνοδεύονται από επεξηγήσεις, παραδείγματα και παραπομπές σε συνδέσμους με πηγές. Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικές ασκήσεις στους μαθητές/-τριες και δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Έχει και σε άλλες οδηγίες επισημανθεί η  αναγκαιότητα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με την άδεια χρήσης και να διαβάζουμε τους όρους χρήσης που αναγράφονται σε διάφορους ιστότοπους, ώστε να ενεργούμε σύμφωνα με αυτούς, να μην ενσωματώνουμε έτοιμο υλικό και να κάνουμε αναφορά στο δημιουργό του σεβόμενοι τα πνευματικά δικαιώματα. Βλ. https://anoixtosxoleio.weebly.com/908rhoomicroniota-chirho942sigmaetasigmaf.html#

Σημ. Πολλές φορές όταν κοινοποιούμε ένα βίντεο από το Youtube  για τους μαθητές μας, συχνά κάτω από αυτό υπάρχουν ανεπιθύμητες διαφημίσεις ή ακατάλληλα σχόλια. Ως εκ τούτου, όταν επιλέγετε να παραπέμψετε σε σύνδεσμο στο YouTube, προτείνεται ο σύνδεσμος να προέρχεται από ειδικό φίλτρο για το YouTube. Ο ιστότοπος safeyoutube.net προσφέρει ένα ουδέτερο περιβάλλον προβολής, που περιορίζει το ενδεχόμενο εμφάνισης άσχετων διαφημίσεων, δίνοντας τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε έναν υπερσύνδεσμο απαλλαγμένο από τέτοιου είδους προβλήματα.

https://safeyoutube.net/?fbclid=IwAR1gVNKYL9ZEFOfJ7ng5hjvcb-ZGwzClRjcdqpWN13vNFI99gv7NMCzJHK0.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης του παραπάνω συνδέσμου: https://www.slideshare.net/georgespyropoulos2/ss-231062506?fbclid=IwAR32et7oOsWDOSUTEcr98u9Kgi1zCM2GOvmKi1b7iaHXBEzas0hrCnQH990.

Μαρία Ανδριτσοπούλου

ΣΕΕ ΠΕ06

4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Σχετικά με ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύντομο Βιογραφικό Μαρίας Ανδριτσοπούλου

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Ε.Κ.Π.Α. Είμαι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Νεότερη Ιστορία, που απέκτησα μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στο Π.Τ.Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω μια πολυετή επαγγελματική διδακτική εμπειρία τόσο στην Ιδιωτική, όσο και στη Δημόσια Εκπαίδευση, την οποία υπηρετώ έως και σήμερα. Διετέλεσα Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, όπου έχω και την οργανική μου θέση και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Από τη σχολική χρονιά 2018 – 19 είμαι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Έχω παρακολουθήσει πολλά προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( Μεθοδολογία διδακτικής της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας – University of Exeter, U.K.), είμαι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων (ΠΕ.ΚΑ.ΔΕ., Επιστημονική Εταιρεία «Ιστορία και Διδακτική της ιστορίας, Θεωρία και Έρευνα, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κ.ά» και έχω ασχοληθεί με συγγραφικό έργο σε θέματα τοπικής ιστορίας. Έχω παρακολουθήσει επίσης αρκετά προγράμματα σπουδών ελεύθερου σχεδίου και πληροφορικής.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση