ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. (ΠΕ06) Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,
Ελπίζω να είστε όλες/οι καλά και εσείς και οι οικογένειές σας στις πρωτόγνωρες
αυτές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα και να προσέχετε.
Όπως είναι γνωστό, στη δύσκολη αυτή φάση επιχειρείται από το ΥΠΑΙΘ η συνέχιση
της επαφής των μαθητών/-τριών με τη μαθησιακή διαδικασία με εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, είτε με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε με ασύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά.
Ως εκ τούτου, σας στέλνω αναλυτική πληροφόρηση για τη σύγχρονη και ασύγχρονη
εκπαίδευση εξ αποστάσεως και οδηγίες προς αξιοποίησή της, προκειμένου να
στηριχθεί το εκπαιδευτικό σας έργο.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με
τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του
μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε
μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες
ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).
Το Υπουργείο Παιδείας προτείνει δύο βασικές πλατφόρμες για τη δημιουργία
ψηφιακής τάξης για την κατάθεση υλικού – εργασιών εκ μέρους καθηγητών και
μαθητών, την ανταλλαγή μηνυμάτων και την γενικότερη επικοινωνία τους στο
πλαίσιο της διδασκαλίας. Υπάρχουν, βέβαια, και πολλές άλλες πλατφόρμες στο
διαδίκτυο, που διατίθενται δωρεάν και μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός.
Οι προτεινόμενες πλατφόρμες για ψηφιακές τάξεις είναι:

α) e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( https://www.sch.gr/ )
β) e-me του Ψηφιακού Σχολείου ( https://dschool.edu.gr/ )
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση καθεμιάς από τις ψηφιακές τάξεις από τους
μαθητές είναι η εγγραφή τους στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).
Οδηγίες εγγραφής ή ανάκτησης στοιχείων:
https://www.sch.gr/manual/registerintro/
Οδηγίες εγγραφής μαθητή: https://register.sch.gr/students/

Βίντεο με βοηθητικά στοιχεία για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση:
Βίντεο για την πλατφόρμα e-class του ΠΣΔ
Δημιουργία μαθήματος στο e-class του ΠΣΔ:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=53mfveB6-YQ
Ρυθμίσεις μαθήματος στην πλατφόρμα e-class του ΠΣΔ

Βίντεο με εύχρηστες οδηγίες για τη χρήση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας e-me
Αναλυτικές οδηγίες για τον/ την εκπαιδευτικό: #keep calm & use e-me ����.
Ενημερωθείτε σχετικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
#menoumespiti Μένουμε σπίτι – Αξιοποιούμε τις ψηφιακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
Πώς δημιουργώ τάξη στην πλατφόρμα e-me
e-me – Κυψέλες (1ο μέρος) https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI
e-me – Κυψέλες (2ο μέρος) https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ e-me:
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guide
lines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
Σημ. Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική
ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί και οι
Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα
e-me και για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class από τα αντίστοιχα κέντρα
εξυπηρέτησης (Help Desk). Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί
και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται
παράλληλα με όσα προτείνονται με το έγγραφο οδηγιών.
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος
σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε
μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, που παρακολουθούν ζωντανά μέσω
υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και
διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές στην
ψηφιακή τάξη μέσω των e-mails που έχουν δοθεί στο σχολείο από τους κηδεμόνες
και έχουν καταχωρηθεί στο My school.

Tο ΥΠΑΙΘ διαθέτει την ψηφιακή πλατφόρμα webex meetings
( https://www.webex.com/ ), όπου κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής μπορεί να
εγκαταστήσει στο ψηφιακό μέσο που θέλει να χρησιμοποιήσει κατά τη διδασκαλία
(ΗΥ, tablet ή κινητό).
Βίντεο για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση:
Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή (Webex Meetings)

Άλλα σχετικά βίντεο με βοηθητικά στοιχεία:
Newest way to join a Webex Meeting
https://youtu.be/ru85544RveA
Presenting Your PowerPoint in WebEx
https://youtu.be/PmQvEI7dy3g
How To Share Content During a Cisco Webex Meetings
https://youtu.be/CexaPP0HtSA

Τόσο στην σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός
χρειάζεται να έχει διαθέσιμο ψηφιακό διδακτικό υλικό (αρχεία pdf, Powerpoint,
videos,εικόνες, κλπ.). Αυτό το υλικό μπορεί ο εκπαιδευτικός να το δημιουργήσει
μόνος του η να το βρει έτοιμο σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες ή ιστοσελίδες του
Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κλπ., όπως:
Ψηφιακό Σχολείο https://dschool.edu.gr/
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία https://dschool.edu.gr/
Φωτόδεντρο https://dschool.edu.gr/
Αίσωπος http://aesop.iep.edu.gr/
Σημ. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να παρακολουθήσετε μία πολύ ενδιαφέρουσα
παρουσίαση του Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) κ. N.
Σηφάκη με θέμα τη διδασκαλία εξ αποστάσεως: «The coronavirus opportunity”: A
primer in DISTANCE/ONLINE language teaching and learning» στον ακόλουθο
σύνδεσμο.
https://www.youtube.com/watch?v=A_jhmAqj9IQ

Δομή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για τη δομή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με
την κρίση τους, λαμβάνοντας υπόψη τους τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών τους. Θα πρέπει να εστιάσουν στην εμπέδωση-
αφομοίωση της ύλης που έχουν ήδη διδάξει, ώστε οι μαθητές τους να
απασχοληθούν δημιουργικά τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.
Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:
 Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη,
ασκήσεων – εργασιών κλπ.
 Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς
τον/την εκπαιδευτικό, επεξεργασία ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.
 Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και
αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης με
κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες ασύχγρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης:
1. Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης.
Το μέρος της εξ αποστάσεως που θα γίνεται ασύγχρονα προτείνεται να
περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση:
 το υλικό (ενότητα βιβλίου ή/και ψηφιακές δραστηριότητες ή/και βίντεο κ.λπ.) που καλείται ο μαθητής ή η μαθήτρια να αξιοποιήσει για την επανάληψή του,
 την ανάθεση σε καθημερινή βάση εργασιών και ασκήσεων, που καλείται να
κάνει ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίοδο
 τη διόρθωση των εργασιών – ασκήσεων και αποστολή σε κάθε μαθητή
μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης.
Το πρόγραμμα μελέτης διαμορφώνεται είτε για τους μαθητές συγκεκριμένου
τμήματος (από τον εκπαιδευτικό του τμήματος) είτε για όλους τους μαθητές της
τάξης (μετά από συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα).
Το υλικό μελέτης και οι εργασίες των μαθητών, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να
προέρχονται από το σχολικό βιβλίο και ψηφιακά υλικά πιστοποιημένα από φορείς
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας
Ανάγνωση βιβλίου. Η διδασκαλία ενός ξενόγλωσσου βιβλίου είναι μία πρόκληση
που μπορεί να οργανώσει την ανάγνωση «στο σπίτι». Στόχος της δραστηριότητας
φιλαναγνωσίας είναι να κινητοποιηθούν οι μαθητές/-τριες, ώστε να
παρακολουθήσουν την ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου «εξ αποστάσεως».

Σημ. Το διδακτικό υλικό πρέπει να είναι σαφές, σύντομο, απλό, διαβαθμισμένης δυσκολίας και με συγκεκριμένους στόχους. Από ιστοσελίδες σχολείων με πλούσιο υλικό και ιστοσελίδες συναδέλφων εκπαιδευτικών μπορείτε να αντλήσετε πολλές ιδέες και να εμπλουτίσετε το υλικό σας.

Μαρία Ανδριτσοπούλου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ.ΠΕ06

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 

Σχετικά με ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύντομο Βιογραφικό Μαρίας Ανδριτσοπούλου

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Ε.Κ.Π.Α. Είμαι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Νεότερη Ιστορία, που απέκτησα μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στο Π.Τ.Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω μια πολυετή επαγγελματική διδακτική εμπειρία τόσο στην Ιδιωτική, όσο και στη Δημόσια Εκπαίδευση, την οποία υπηρετώ έως και σήμερα. Διετέλεσα Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, όπου έχω και την οργανική μου θέση και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Από τη σχολική χρονιά 2018 – 19 είμαι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Έχω παρακολουθήσει πολλά προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( Μεθοδολογία διδακτικής της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας – University of Exeter, U.K.), είμαι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων (ΠΕ.ΚΑ.ΔΕ., Επιστημονική Εταιρεία «Ιστορία και Διδακτική της ιστορίας, Θεωρία και Έρευνα, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κ.ά» και έχω ασχοληθεί με συγγραφικό έργο σε θέματα τοπικής ιστορίας. Έχω παρακολουθήσει επίσης αρκετά προγράμματα σπουδών ελεύθερου σχεδίου και πληροφορικής.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση