Διορισμοί σε όλα τα οργανικά κενά χωρίς αρνητικές διακρίσεις

Στους Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών που έγιναν το 2021, ενώ σχεδόν για όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Θεολόγοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί κλπ) ανακοινώθηκαν διορισμοί που κάλυπταν από το 90 έως το 100% των οργανικών τους κενών που είχε ανακοινώσει το υπουργείο μετά τις μεταθέσεις (στην εγκύκλιο για τις μετατάξεις), για την ειδικότητα των Βιολόγων η κάλυψη των κενών της ήταν μόνο στο 53,5% (424/788, στα οποία περιλαμβάνονται και 28 που δε δόθηκαν για μετατάξεις)!

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/353490_diorismoi-ekpaideytikon-katanomi-kenon-enapomeinanta-organika-kena

Επαναλαμβάνουμε και φέτος, όπως και κάθε χρονιά, ότι οι διορισμοί στο δημόσιο γίνονται πάνω σε σύννομα υπολογισμένα οργανικά κενά. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3848/2010, όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν. 1566/1985 προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις, έπονται της διαδικασίας κινητικότητας των υπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών (μεταθέσεις/μετατάξεις) και διενεργούνται στις απομένουσες, μετά τις μεταθέσεις/μετατάξεις του υπηρετούντος προσωπικού, κενές οργανικές θέσεις.

Μια κατανομή που δεν στηρίζεται σε οργανικά κενά, πέραν του θέματος της νομιμότητας, διαιωνίζει τη χρόνια άνιση μεταχείριση στους διορισμούς εις βάρος των Βιολόγων και επιβραβεύει τις αυθαιρεσίες απέναντι στην ειδικότητα, τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει και αναδείξει κατά καιρούς κι οι οποίες είχαν αθροιστικά ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση των σχολείων σε Βιολόγους.

Δεν υπάρχουν βασικές και μη βασικές ειδικότητες, σημαντικά και ασήμαντα οργανικά κενά. Τέτοιες λογικές οδηγούν σε σημαντικά και ασήμαντα μαθήματα, σε σημαντικά και ασήμαντα σχολεία, σε σημαντικές και ασήμαντες περιοχές και τελικά σε σημαντικούς και ασήμαντους μαθητές. Πρέπει να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων στο ίδιο ποσοστό!

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 προσλήφθηκαν περίπου 400 αναπληρωτές Βιολόγοι αριθμός που αντιστοιχεί στα επίσημα καταγεγραμμένα 399 οργανικά κενά Βιολογίας (των 20 ωρών Α΄ ανάθεσης σε μια ομάδα σχολείων). Το τμήμα διορισμών, μας έχει επισημάνει με πολλού τρόπους ότι “ ο προσδιορισμός των οργανικών κενών, ο καθορισμός των θέσεων βάσει αυτών, καθώς και η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες είναι διακριτές για κάθε κλάδο και ειδικότητα.”. Συνεπώς, δεν γίνεται τα κενά της μιας ειδικότητας να επηρεάζονται από άλλη που δεν έχει καμία κοινή Α΄ ανάθεση. Κι όμως αυτό έγινε στις εξής περιοχές όπου δεν καλύφθηκαν τα οργανικά κενά Βιολογίας εξαιτίας άλλων ειδικοτήτων:
Untitled

Τα οργανικά κενά αντιστοιχούν στις ώρες Α΄ ανάθεσης κάθε ειδικότητας. Το νόημα του υπολογισμού των οργανικών κενών με βάση τις ώρες Α΄ ανάθεσης, είναι να αντιστοιχηθούν οι ώρες κάθε μαθήματος στην κατάλληλη ειδικότητα, να διασφαλιστεί ότι υπάρχει προσωπικό που θεωρητικά μπορεί να τις διδάξει, και να αποκαταστήσει τις τυχόν αυθαιρεσίες που έχουν γίνει στο παρελθόν με τις Β΄ αναθέσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς τους Βιολόγους. Παρόμοια περιστατικά γίνονται και σε άλλες ειδικότητες αλλά σίγουρα σε μικρότερο βαθμό.

Τονίζουμε λοιπόν για άλλη μια χρονιά προς πάσα κατεύθυνση ότι η πάγια θέση μας είναι να γίνουν διορισμοί σε όλα τα νόμιμα υπολογισμένα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας και περιοχής, αφού πρώτα επικαιροποιηθούν, δημοσιευθούν κι ελεγχθούν.

Η στελέχωση της εκπαίδευσης, όπως και ολόκληρου του δημόσιου τομέα, πρέπει να γίνεται βάση των πραγματικών αναγκών και όχι στη βάση συντεχνιακών αντιλήψεων. Στο πλαίσιο αυτό δεν ζητούμε την εύνοια έναντι οποιουδήποτε άλλου κλάδου, αλλά την τήρηση της νομιμότητας, με δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες, η οποία επιβάλλει οι διορισμοί των Βιολόγων να γίνουν στα νόμιμα υπολογισμένα 399 οργανικά κενά Βιολογίας. Οι διορισμοί στην ειδικότητά μας σε μικρότερο ποσοστό επί των οργανικών μας κενών από ότι σε άλλες αποτελούν αρνητική διάκριση, ενώ πολύ περισσότερο οι διορισμοί με Β΄ ανάθεση θα είναι παράνομοι.

Αφήστε μια απάντηση