Η άνιση και αδικη μεταχείριση του υπουργείου Παιδείας εις βάρος της ειδικότητας των Βιολόγων συνεχίζεται….

Το υπουργείο Παιδείας, μετά την άνιση μεταχείριση στην κατανομή των διορισμών εις βάρος των Bιολόγων των οποίων επέλεξε να καλύψει μόνο το 53,8% των οργανικών κενών τα οποία το ίδιο ανακοίνωσε (424 από τα 788), σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας των οποίων τα κενά κάλυψε σε ποσοστό 90 έως 100%, συνεχίζει στην ίδια λογική και αντί να δώσει προς διορισμό τα κενά σε παρόμοιο ποσοστό σε όλες τις περιοχές, επιλέγει να καλύψει ελάχιστα κενά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κι αντίθετα σημαντικά μεγαλύτερο μέρος των κενών της υπόλοιπης Ελλάδας.
Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα αναπληρωτές οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια και πλέον λόγω της θέσης τους στον πίνακα είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται στις περιοχές των πρώτων προτιμήσεών τους, να αναγκαστούν είτε να δηλώσουν μακρινές περιοχές το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αποχωριστούν πιθανότατα την οικογένειά τους ή όταν δεν υπάρχει αντικειμενικά αυτή η δυνατότητα, να απεμπολήσουν το μόνιμο διορισμό και να παραμείνουν αιώνιοι αναπληρωτές, τη στιγμή που στην περιοχή ενδιαφέροντός τους υπάρχουν ακάλυπτα οργανικά κενά της ειδικότητας τους που δεν δόθηκαν για μόνιμο διορισμό!
Ανάλογο πρόβλημα δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία από τις υπόλοιπες ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας, αφού λόγω της κάλυψης των κενών τους κατά 90 έως 100% των οργανικών κενών τους, αναγκαστικά δίνονται σχεδόν όλα σε όλες τις περιοχές!
Επειδή γράφονται διάφορα ανυπόστατα, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών στα οποία γίνονται οι μεταθέσεις και στη συνέχεια μετά από αυτές οι διορισμοί. Τα κενά αυτά υπολογίζονται με βάση αποκλειστικά τις ώρες Α΄ ανάθεσης της κάθε ειδικότητας, κι επομένως σε αυτά δεν εμπλέκονται ειδικότητες που δεν έχουν κοινές Α΄ αναθέσεις! Συγκεκριμένα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, αθροίζονται οι ώρες του κάθε μαθήματος των σχολείων και της κάθε ομάδας σχολείων και στη συνέχεια διαιρούνται δια του 20 (μέσο ωράριο καθηγητών) και προκύπτει ο αριθμός καθηγητών που απαιτούνται από την ειδικότητα που έχει το μάθημα σε Α΄ Ανάθεση. Στη συνέχεια αθροίζονται οι καθηγητές που απαιτούνται για το μάθημα σε όλες τις ομάδες σχολείων της περιοχής μετάθεσης, κι από το άθροισμα αυτό αφαιρούνται οι υπηρετούντες καθηγητές της ειδικότητας. Αν το υπόλοιπο που προκύπτει είναι θετικό αυτό αποτελεί τον αριθμό των οργανικών κενών της περιοχής για την ειδικότητα, αν είναι αρνητικό τον αριθμό των οργανικών πλεονασμάτων. Για του λόγου το αληθές εδώ μπορείτε να βρείτε τον αλγόριθμο υπολογισμού : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/topothethseis/2128-ypologismos-kena-pleonasmata-ekpaidevtikwn
Φέτος για πρώτη φορά στον αριθμό των υπηρετούντων εκπαιδευτικών υπολογίστηκαν και οι φετινές συνταξιοδοτήσεις. Συμπερασματικά, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί και οι συνταξιοδοτήσεις οι φετινές κι όλων των προηγούμενων χρόνων έχουν υπολογιστεί στα φετινά οργανικά κενά των μεταθέσεων και των διορισμών, και τα οποία προκύπτουν αποκλειστικά με βάση τις ώρες Α’ Ανάθεσης.
Αυτά το οργανικά κενά για τους Βιολόγους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου είναι 788 και από αυτά καλύπτει μόνο τα 424 (53,8%). Το 45% των ακάλυπτων οργανικών κενών της Δευτεροβάθμιας που θα απομείνουν μετά τους διορισμούς είναι Βιολογίας! Κι από αυτά το υπουργείο αποφασίζει να καλύψει, τιμωρητικά για τους αναπληρωτές Βιολόγους, ελάχιστα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ενδεικτικά, στη Β΄Θεσσαλονίκης δίνει προς κάλυψη 8 από τα 38 κενά (21%).

Ρωτάμε το υπουργείο με ποια κριτήρια αποφασίστηκε να καλυφθούν, μόνο για τους Βιολόγους, τα μισά σχεδόν κενά ενώ σε σχεδόν όλες τις άλλες ειδικότητες σχεδόν όλα, και γιατί επέλεξε να δώσει προς διορισμό αυτά τα κενά κι όχι άλλα, αφήνοντας τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα “άδεια” από ειδικότητα με πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα;
Καλούμε το υπουργείο να αποκαταστήσει, έστω και τώρα, την άνιση μεταχείριση ενάντια στους Βιολόγους καλύπτοντας αντίστοιχο ποσοστό των οργανικών κενών τους με τις υπόλοιπες ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας (90-100%) και να δώσει τη δυνατότητα δήλωσης προς διορισμό όλων των οργανικών κενών που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές.
Προσκαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές Βιολόγους που ενδεχομένως δεν είναι ακόμα στην ομάδα μας να προσέλθουν για να δούνε στοιχεία που ενδεχομένως θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν περιοχές τόσο για διορισμό όσο και για αναπλήρωση.

Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/