Γιατί τα παιδιά έχουν μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης και παρουσιάζουν σχετικά ήπια συμπτώματα από μόλυνση με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2

Το πρώτο στάδιο στην είσοδο του ιού είναι η προσκόλληση της ιικής πρωτεΐνης S της ακτίνας (ακίδας) του ιού στον υποδοχέα της μεμβράνης των ανθρώπινων κυττάρων, που είναι το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγιειοτασίνης καρβοξυπεοτιδασης 2 (ACE2) για να αποκτήσει είσοδο στα κύτταρα. Στη συνέχεια, μια άλλη ανθρώπινη πρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης, η πρωτεάση TMPRSS2, κόβει σαν ψαλίδι την πρωτεΐνη της ακτίνας του ιού, επιτρέποντας έτσι στο γενετικό (RNA) υλικό του ιού να διεισδύσει στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων μας και να αρχίσει να αναδιπλασιάζεται/μεταφράζεται από την RNA πολυμεράση του ιού στα ανθρώπινα ριβοσώματα.
Πειραματικά στοιχεία έδειξαν ότι τα μολυσμένα παιδιά έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδο ιικού φορτίου, ενώ κατ’ άλλους έχουν υψηλές συγκεντρώσεις κορωνοϊών, αν και πολλά από αυτά συνήθως είναι ασυμπτωματικά ή παρουσιάζουν ελαφρά συμπτώματα και ελάχιστα θανατηφόρα. Αυτό συμβαίνει είτε διότι υπάρχει αντίσταση στην είσοδο και τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού του ιού, είτε διότι τα παιδιά έχουν δραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα, και ως εκ τούτου μπορεί να αντιμετωπίσουν την εισβολή του ιού στα κύτταρά τους με τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς τους. Γνωρίζουμε ότι με την πάροδο της ηλικίας το ανοσοποιητικό μας σύστημα υφίσταται γήρανση και χάνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ή να ρυθμίζεται αποτελεσματικά. Γι’ αυτό τα ενήλικα άτομα είναι πιο ευάλωτα να προσβληθούν από τον κορωνοϊό και να παρουσιάσουν σοβαρά κλινικά συμπτώματα. Επιπρόσθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης του γονίδιου ACE2 στο ρινικό επιθήλιο των παιδιών σε σχέση με τα αντίστοιχα των ενηλίκων ίσως μπορεί να εξηγήσουν γιατί αυτά έχουν μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό και θνητότητας από τη νόσο Covid-19.
Πρόσφατα ερευνητές στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt (ΗΠΑ) και οι συνεργάτες τους αναγνώρισαν έναν επιπλέον βασικό παράγοντα γιατί ο κορωνοϊός φαίνεται να μολύνει και να αρρωσταίνει κατά προτίμηση ενήλικες και ηλικιωμένους, αλλά όχι μικρά παιδιά. Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά έχουν χαμηλότερα επίπεδα και του ένζυμου TMPRSS2 στα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών στον πνεύμονα και ότι η έκφραση του γονίδιου TMPRSS2 αυξάνει με την ηλικία στους ανθρώπους. Ως εκ τούτου η ρύθμιση της έκφρασης και του γονίδιου TMPRSS2 κατά την ανάπτυξή μας μπορεί να εξηγεί τη σχετική προστασία των βρεφών και των παιδιών από σοβαρή νόσο Covid-19. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο περιοδικό Journal of Clinical Investigation, υποδεικνύουν έναν επιπλέον στόχο για πιθανή πρόληψη από τη μόλυνση με τον νέο κορωνοϊό και πιθανό στόχο θεραπείας της νόσου COVID-19.
Τα παιδιά παράγουν χαμηλότερο επίπεδο φλεγμονωδών κυτοκινών.
Τέλος, η μόλυνση με έναν από τους τέσσερις κοινούς κορωνοϊούς που προκαλούν κοινό κρυολόγημα προσφέρουν μερική ανοσία στα παιδιά. Σε μόλυνση από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.
*Βιβλιογραφία. Bryce A. Schuler, et al. 8/11/2020. Age-determined expression of priming protease TMPRSS2 and localization of SARS-CoV-2 in lung epithelium. Journal of Clinical Investigation, 2020; DOI: 10.1172/JCI140766

Αφήστε μια απάντηση