Περσινές (2019) πρώτες φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών Βιολόγων

Αναπληρωτες

Όπως κάθε χρόνο για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους στην επιλογή περιοχών ανακοινώνουμε τις περσινές πρώτες φάσεις αναπληρωτών και το σύνολο των αναπληρωτών Βιολόγων μετά τις παραιτήσεις.

Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τις προσλήψεις της επόμενης χρονιάς καθώς τα λειτουργικά κενά μεταβάλλονται κατά πολύ, και συνιστούμε να μην βασιστούν σε αυτά οι συνάδελφοι για την επιλογή περιοχών. Γενικά είναι καλό να επιλέξουν περιοχές που μπορούν πρακτικά, λόγω αποστάσεων, συνθηκών διαβίωσης, οικονομικών δυσκολιών, και καθυστερημένων προσλήψεων, να δουλέψουν και όχι με βάση πόσους πήραν την προηγούμενη χρονιά ή πόσα είναι τα οργανικά ή λειτουργικά κενά.

Αυτή η αβεβαιότητα πρόβλεψης των κενών Βιολογίας προέρχεται από τις μεταθέσεις και αποσπάσεις μονίμων Φυσικών και Χημικών καθώς και τις προσλήψεις αναπληρωτών Φυσικών και Χημικών σε κενά Βιολογίας. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να εμποδίσουμε τις παρανομίες σε όλη την Ελλάδα διότι υπάρχει κάλυψη από την διοίκηση, από τις περιφέρειες μέχρι τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, τα λειτουργικά κενά Βιολογίας να είναι λιγότερα από τα οργανικά, και οι προσλήψεις αναπληρωτών Βιολόγων ακόμα λιγότερες, ενώ το ανάποδο συμβαίνει με τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων στη δήλωση περιοχών, διότι παρατηρείται, σε όλες τις ειδικότητες, αυξημένο ποσοστό άρνησης ανάληψης υπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιοχές είτε επειδή οι προσλήψεις γίνονται αργότερα, είτε επειδή αυτές οι περιοχές συνηθίζουν να δηλώνουν κενά μειωμένου ωραρίου, είτε επειδή τα κενά που αφήνουν για Βιολόγους είναι μόνο οι κατευθύνσεις σε πολλά σχολεία επειδή όλες οι υπολοιπες ώρες Βιολογίας διδάσκονται από Φυσικούς ή Χημικούς, άλλωτε με νόμιμο και άλλωτε με παράτυπο τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές και άλλες, στην ομάδα μας στο https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio