Οι θέσεις των αναπληρωτών Βιολόγων για το νομοσχέδιο » Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» 2020

Αναπληρωτες

Η Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων, εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο μέρος των αναπληρωτών βιολόγων  με τις αρκετές εκατοντάδες μέλη της, νιώθει την ανάγκη και την υποχρέωση να τοποθετηθεί στη διαβούλευση για το προτεινόμενο νομοσχέδιο της Παιδείας.

 1. Αρχικά να αναφερθεί ότι θεωρούμε αδόκιμη τη χρονική στιγμή κατά την οποία το νομοσχέδιο κατατέθηκε προς διαβούλευση, μέσα στις διακοπές του Πάσχα, με τα σχολεία κλειστά και το επόμενο διάστημα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τις Ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ) και τις επιστημονικές Ενώσεις. Η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και συνδιαμόρφωσης στάσεων κρίνεται ουσιώδης γύρω από τέτοιου μεγέθους αλλαγές που αυτό επιφέρει και αυτό δεν μπορεί να γίνει στο βαθμό που απαιτείται με κλειστά σχολεία.
 2. Και σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν αντιμετωπίζεται η άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους. Στο ελληνικό σχολείο του 2020 εξακολουθούν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων, που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και διαφορετικά δικαιώματα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα να ασθενήσουν αφού η αναρρωτική τους άδεια μπορεί να έχει συνολική διάρκεια μόνο 15 ημερών το χρόνο και συνεπάγεται απώλεια του μισού ημερομισθίου τους για εκείνες τις ημέρες, ενώ οι επιπλέον μέρες που πιθανόν να χρειαστεί κάποιος με σοβαρά προβλήματα υγείας είναι χωρίς αποδοχές και χωρίς προσμέτρηση προϋπηρεσίας. Η λήψη κανονικής άδειας, που είναι μικρότερης διάρκειας από αυτή των μονίμων, επίσης συνεπάγεται  παρακράτηση αποδοχών και απώλεια εισοδήματος. Το πιο κραυγαλέο όμως είναι η εντελώς άδικη αντιμετώπιση της εγκυμοσύνης των αναπληρωτριών: Η άδεια λοχείας, η άδεια ανατροφής που έχει διάρκεια μόλις 3,5 μήνες (και μάλιστα αυτό μόλις εδώ και ένα χρόνο, καθώς πριν ήταν μόλις 2 μήνες), η μη δυνατότητα χρήσης της άδειας ανατροφής εναλλακτικά και από τον πατέρα, δείχνει την αντιμετώπιση των αναπληρωτών από την πολιτεία ως υπαλλήλων δεύτερης κατηγορίας.
 3. Παρατηρείται μια προσπάθεια αυστηροποίησης του σχολείου, με επαναφορά μεγάλων ποινών και του χαρακτηρισμού της διαγωγής που παραπέμπει σε άλλες εποχές.
 4. Σχετικά με την εισαγωγή των “Εργαστηρίων Δεξιοτήτων”, η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι η προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών με τη μορφή θεματικών εβδομάδων, δημιουργικών εργασιών και project θα ήταν επιτυχημένη μόνο εάν γινόταν στα πλαίσια ενός οργανωμένου μαθησιακού αντικειμένου και η διδασκαλία τους από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες της ¨”Αγωγής Υγείας” και του “Περιβάλλοντος” ήδη αποτελούν αντικείμενο της διδακτέας ύλης της Βιολογίας στο Γυμνάσιο, στο οποίο όμως διδάσκονται ανεπαρκώς, αφού η Βιολογία έχει μετατραπεί σε μονόωρο μάθημα και στις τρεις τάξεις του με απώλεια ωρών από το 2016, αποκτώντας πλέον όλες τις παθογένειες των μονόωρων μαθημάτων. Επιπλέον, η βιολογία έχει το θλιβερό προνόμιο, ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο, να διδάσκεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, που, κατά τεκμήριο και με βάση το πρόγραμμα των σπουδών τους, δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάλυση και τη διασύνδεση των διαπραγματευόμενων εννοιών, με το παράδειγμα της τρέχουσας πανδημίας να είναι το πλέον επίκαιρο. Η ένταξη της βιολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο θ’ αποδειχθεί αποσπασματική και αναποτελεσματική, χωρίς τη μετατροπή της σε δίωρο μάθημα.
 5. Σχετικά με τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Λυκείου, αυτές είναι ασαφείς για τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι έγκαιρα ενήμεροι γι αυτές, τόσο για τα ωρολόγια προγράμματα, όσο και τις αλλαγές για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 6. Όσον αφορά την ενοποίηση της Θετικής Ομάδας Προσανατολισμού  με αυτή της Υγειας, λείπουν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, αφού δεν αναφέρονται ούτε ο αριθμός των μαθημάτων ούτε οι ώρες ανά μάθημα που θα διδάσκεται ο κάθε μαθητής ανάλογα με το πεδίο σχολών που στοχεύει. Δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή, αν όλοι οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θα διδάσκονται και τα 4 μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία) και θα εξετάζονται πανελλαδικά στα 3 από αυτά (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά για το 2ο και Βιολογία αντί Μαθηματικών για το 3ο πεδίο, όπως ήδη αναφέρεται) , ή αν θα διδάσκονται 3 από αυτά και θα χωρίζονται ανάλογα με το πεδίο που στοχεύουν σε αυτούς που θα διδάσκονται μόνο μαθηματικά και σε αυτούς που θα διδάσκονται μόνο βιολογία. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να τα διδάσκονται και τα 4 ισότιμα, και να έχουν δικαίωμα δίνοντας και 5ο μάθημα να ανοίγουν και τα δύο πεδία. Όσον αφορά την προσπάθεια να δοθεί έμφαση και στη γενική παιδεία των μαθητών με τη λογική της εισαγωγής του  “κόντρα” μαθήματος, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει μάθημα γενικής παιδείας που συμβάλλει στον επιστημονικό εγγραμματισμό όλων των μαθητών – αυριανών πολιτών το οποίο διδασκόταν με επιτυχία μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά, η Βιολογία Γενικής Παιδείας, για την οποία η πρότασή μας είναι η επαναφορά της διδασκαλίας της σε όλους τους μαθητές της Γ΄Λυκείου.
 7. Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων, η δημιουργία της ως αποθετήριο είναι θετική, η εμπειρία όμως από την εφαρμογή της το 2013-14 και κυρίως με τον τρόπο που έγινε,με κληρωση θεμάτων για τις εξετάσεις, μόνο θετική δεν ήταν, πέρα από τις παλινωδίες της έκδοσης αποτελεσμάτων 3 φορές. Εκτός όλων των άλλων διαφωνιών μας, απαιτείται και ριζική ανανέωση των θεμάτων τουλάχιστον στη βιολογία, αφού σε πολλά από αυτά υπάρχουν ασάφειες καθώς και επιμονή στη λεπτομέρεια, που δε συμβάλλουν με κανένα τρόπο στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 8. Όσον αφορά τις διατάξεις για τους αναπληρωτές, πάγια θέση μας είναι η κάλυψη των κενών των σχολείων με μόνιμους διορισμούς. Μετά από μια δεκαετία αδιοριστίας, και παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες και αυτής της κυβέρνησης αυτοί δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα τουλάχιστον αυτοί που ανακοινώθηκαν, 4500 στην ειδική Αγωγή και 5250 στη γενική εκπαίδευση φέτος το καλοκαίρι, και άλλοι 5250 το επόμενο. Η βιολογία και οι βιολόγοι, ως η ειδικότητα με τα περισσότερα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια (-686 θέσεις όπως ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες), πλήττεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη από την αδιοριστία, και μαζί της πλήττεται, πρώτα και κύρια, ο βιολογικός εγγραμματισμός των μαθητών – αυριανών πολιτών, την αναγκαιότητα του οποίου ανέδειξε ακόμη περισσότερο η τρέχουσα πανδημία. Πολλές διδακτικές ώρες βιολογίας χάνονται κάθε χρόνο λόγω της καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών, που θα έπρεπε να καλύπτουν αποκλειστικά έκτακτες ανάγκες και όχι τις ελλείψεις μονίμων που πρέπει να καλυφθούν με διορισμούς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κενά καλύπτονται από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων χωρίς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στη βιολογία.
 9. Σχετικά με τη διπλή προσμέτρηση των μορίων των δυσπρόσιτων, καθώς και τις τιμωρητικές διατάξεις για  διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρούμε ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια, που υπήρχε η διπλή προσμέτρηση των δυσπρόσιτων, καθώς και φέτος και σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, αλλά και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να αφήσει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο την προσωρινή του εργασία σε φροντιστήρια, μαθήματα ή όποια άλλη (και πιθανόν ανεύθυνο απέναντι στους μαθητές του ή και τους  εργοδότες του με τους οποίους είναι σίγουρο ότι δε θα ξαναεργαστεί)  και να αναλάβει αναπληρωτής εντός τριών ημερών στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Πάγια θέση μας είναι  ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από την αρχή Σεπτεμβρίου και σε μία φάση πρόσληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών, καθώς και με οικονομικής φύσης κίνητρα σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης.
 10. Προτάσεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση:

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στη θέσπιση ηλικιακού ορίου 17 ετών για την εγγραφή στα πρωινά ΕΠΑΛ. Αυτό θα οδηγήσει σε αποκλεισμό από την εκπαίδευση ενός σημαντικού μέρους του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑΛ, το οποίο το επιλέγει για την ολοκλήρωση των σπουδών που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να κάνει νωρίτερα,ή που επιθυμεί την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας για την εργασία του ή για την εύρεση εργασίας, Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εσπερινά ΕΠΑΛ σε πολλές περιοχές ή δεν υπάρχουν όλοι οι τομείς και οι ειδικότητες των πρωινών ΕΠΑΛ σε αυτά ή ακόμη ότι οι ώρες λειτουργίας τους είναι απαγορευτικές για κάποιους εργαζόμενους. Όλοι αυτοί έχουν αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση και ο αποκλεισμός τους είναι πολιτική διάκρισης εναντίον τους και παραβίασης αυτού του δικαιώματος, και δεν μπορεί να αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας δημοκρατικής χώρας.

 1. Η δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών ΙΕΚ πέρα από τα προσόντα στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την ανάγκη εκσυγχρονισμού στις αναθέσεις μαθημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην εργασιακή πραγματικότητα, τομέας σημαντικός για τα ΙΕΚ. Οι βιολόγοι αυθαίρετα έχουν αποκλειστεί από τις αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ αφού στους νέους οδηγούς σπουδών  αποκλείονται ή τοποθετούνται ως 2η ή και 3η ανάθεση σε μαθήματα που άπτονται άμεσα του γνωστικού τους αντικειμένου με βάση τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και διδάσκονταν όλα τα προηγούμενα έτη από Βιολόγους. Συγκεκριμένα, μαθήματα του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας όπως Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Κλινική βιοχημεία, Βασικές Βιολογικές Έννοιες, Αποστείρωση, Ανατομία, Φυσιολογία, Υγιεινή, Αιματολογία, Ανοσολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων, Βιοτεχνολογία, Επιδημιολογία και μαθήματα του Γεωτεχνικού Τομέα όπως Εντομολογία, Βιολογία της Μέλισσας, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον, Δασική Βοτανική, Βιολογία – Οικολογία Αγρίων Ζώων και Πτηνών, Υγιεινή και Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος θα έπρεπε να διδάσκονται και από Βιολόγους. Ζητάμε την τοποθέτηση Βιολόγων τόσο στη στελέχωση των ομάδων που σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ όσο και στις αναθέσεις εκπαιδευτών αφού υπάρχει πλήθος Βιολόγων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο (Δημόσια Νοσοκομεία, Υπουργεία, Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ, κ.α.) τομέα. 

Αντίστοιχο πρόβλημα με τις αναθέσεις υπάρχει και στους Τομείς των ΕΠΑΛ, στους οποίους οι βιολόγοι αποκλείονται από τη διδασκαλία μιας σειράς μαθημάτων του άμεσου γνωστικού τους αντικειμένου, όπως για παράδειγμα πολλών του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας.

 

Ελπίζουμε ότι οι αιτιολογημένες θέσεις μας θα ληφθούν υπόψη.

 

Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/

E-mail: anaplirotesbio@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/

 

Αφήστε μια απάντηση