ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ
Το κολοσσιαίο καλαμάρι (Architeuthis dux) φτάνει το μέγεθος σχολικών λεωφορείων και έχει μάτια μεγέθους πιάτων. Υπολογίζεται ότι το μήκος των θηλυκών φτάνει μαζί με τα πλοκάμια τα 13 μέτρα και των αρσενικών τα δέκα. Σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την ανατομία και την εξέλιξη του μυστηριώδους καλαμαριού (A. dux) αποκαλύπτονται με τη δημοσίευση* της πλήρους ακολουθίας του γονιδιώματός του. Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι το γονιδίωμα του γιγαντιαίου καλαμαριού αποτελείται από 2,7 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA, και είναι περίπου το 90% το μέγεθος του ανθρώπινου γονιδιώματος. Παράλληλα, μελέτησαν τις πρωτεΐνες και το μεταγράφωμα (RNA) από 3 διαφορετικούς τύπους ιστών από άλλα είδη καλαμαριών (Onychoteuthis banksii, Dosidicus gigas και Sthenoteuthis oualaniensis) για να μελετήσουν καλύτερα το γονιδίωμα του είδους. Διαπίστωσαν ότι το είδος Architeuthis dux έχει 33.406 γονίδια κωδικοποίησης πρωτεϊνών, δηλ. 50% περισσότερα από αυτά του ανθρώπου. Η γνώση του γονιδιώματος του είδους Α. dux αποτελεί κρίσιμο πόρο για τη διερεύνηση των μοναδικών χαρακτηριστικών αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένου του γιγαντισμού του και των βασικών προσαρμογών στα περιβάλλοντα βαθέων υδάτων.
*Βιβλιογραφία. Rute R da Fonseca, et al. A draft genome sequence of the elusive giant squid, Architeuthis dux. GigaScience, 2020; 9 (1) DOI: 10.1093/gigascience/giz152

https://web.facebook.com/konstantinos.triantaphyllidis/posts/1018036795242663

Αφήστε μια απάντηση