ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, Μεσογειακών και Ασιατικών πληθυσμών χρησιμοποιώντας 55 πληροφοριακούς καταγωγής δείκτες SNPs (ancestry informative SNPs = AISNPs).

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, Μεσογειακών και Ασιατικών πληθυσμών χρησιμοποιώντας 55 πληροφοριακούς καταγωγής δείκτες SNPs (ancestry informative SNPs = AISNPs).
Ερευνητική ομάδα στο Τμήμα Γενετικής (Εργαστήριο Kidd) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Yale εκτίμησε ότι 55 επιλεγμένοι αυτοσωματικοί γενετικοί* δείκτες SNPs αποτελούν ένα από τα καλύτερα πάνελ προσδιορισμού γενετικών σχέσεων μεταξύ πληθυσμιακών δειγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή οι περισσότερες εθνοτικές ομάδες που είχαν μελετηθεί με αυτούς τους γενετικούς δείκτες (AISNPs) προέρχονταν από τη Νοτιοδυτική Ασία, η ερευνητική ομάδα (με συμμετοχή Κυπρίου Ερευνητή)** – χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία – παρουσίασε την ανάλυση 164 πληθυσμιακών δειγμάτων από όλον τον κόσμο. Η στατιστική ανάλυση των γενετικών στοιχείων (ανάλυση κυρίων παραγόντων) έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα γενετικά δεδομένα και τη γεωγραφική θέση των δειγμάτων.
Στον τοπολογικό χάρτη των γενετικών στοιχείων διακρίνονται 8 πληθυσμιακές συστάδες. Στο ένα άκρο του τοπολογικού χάρτη βρίσκονται οι πληθυσμοί από τη Δυτική Αφρική (W. Africa), ενώ στο άλλο άκρο από τη Βόρεια Ευρώπη (N. Europe). Διακρίνονται επίσης οι πληθυσμοί από τη Νότια Κεντρική Ασία (SC Asia) και την Κεντρική Ασία (Central Asia) από τους υπόλοιπους πληθυσμούς, οι οποίοι δείχνουν μια διαβάθμιση από την Ανατολική Αφρική (E. Africa), τη Βόρεια Αφρική (N. Africa), τη ΝΔ Ασία (SW Asia) προς τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Αν και δεν φαίνεται στον τοπολογικό χάρτη, η Τρίτη συνιστώσα διαχωρίζει τους πληθυσμούς της Βόρειας Ευρώπης, από τους Μεσογειακούς πληθυσμούς και τους περισσότερους πληθυσμούς της Ασίας. Συμπερασματικά, οι δείκτες αυτοί επιτρέπουν να εκτιμηθεί η θέση ενός ατόμου σε 8 μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.
*Στη γενετική του πληθυσμού, ένας πληροφοριακός δείκτης καταγωγής είναι ένας πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου ο οποίος εμφανίζει σημαντικά διαφορετικές συχνότητες μεταξύ ποικίλων πληθυσμών.
**Βιβλιογραφία. Andrew J. Pakstis, Cemal Gurkan, Mustafa Dogan, Hasan Emin Balkaya, Serkan Dogan, Pavlos I. Neophytou, et al. Genetic relationships of European, Mediterranean, and SW Asian populations using a panel of 55 AISNPs. European Journal of Human Genetics 27, 1885–1893 (2019)

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, Μεσογειακών και Ασιατικών πληθυσμών χρησιμοποιώντας 55 πληροφοριακούς καταγωγής δείκτες…

Δημοσιεύτηκε από Konstantinos Triantaphyllidis στις Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Αφήστε μια απάντηση