ΒΙΟ-ΜΙΜΙΤΙΣΜΟΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

ΒΙΟ-ΜΙΜΙΤΙΣΜΟΣ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ επιτρέπει την κατανόηση της προσαρμοστικής εξάπλωσής τους.
Διαφορετικά είδη πεταλούδων έχουν παρόμοια πρότυπα χρώματος που χρησιμεύουν ως προειδοποιήσεις σε αρπακτικά ζώα. Επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ένας λόγος για την ομοιότητά τους είναι ότι στην πραγματικότητα μοιράζονται τμήματα του DNA τους, χάρη στην υβριδοποίηση που συνέβη σε κάποιο σημείο της καταγωγής τους. Διεθνής ομάδα ερευνητών ανέλυσε τα γονιδιώματα 20 ειδών πεταλούδων και ανακάλυψε εκπληκτικά υψηλή ποσότητα ροής γονιδίων μεταξύ τους – ακόμη και μεταξύ ειδών που είναι ταξινομικά απομακρυσμένα. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, αμφισβητούν τις συμβατικές απόψεις για τα είδη και δείχνουν ότι η υβριδοποίηση αποτελεί βασική διαδικασία στην εμφάνιση/δημιουργία βιολογικής ποικιλομορφίας.
Ειδικότερα, οι επιστήμονες μελέτησαν το πως γίνεται ροή γονιδίων ανάμεσα σε είδη του γένους Heliconius (περιλαμβάνει πολύχρωμες και πανέμορφες πεταλούδες) με υβριδισμό. Διαπίστωσαν ότι κάποια γονίδια ήταν ικανά να μετακινούνται μεταξύ ειδών πολύ εύκολα, ενώ άλλα ήταν πολύ πιο ανθεκτικά στη διαδικασία. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν εάν ένα γονίδιο θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί είναι μια βασική βιολογική διαδικασία που ονομάζεται «ανασυνδυασμός». Ο ανασυνδυασμός κατά τη μειωτική διαίρεση, π.χ. του ανθρώπου, θεωρείται ότι είναι επωφελής εάν ο στόχος είναι να δημιουργηθούν διαφορετικοί γενότυποι για τις μελλοντικές γενιές. Το σύστημα ανασυνδυασμού που περιγράφεται σε αυτή τη μελέτη υποδηλώνει ότι συμβαίνει επίσης και κατά τη διάρκεια ροής γονιδίων μεταξύ ειδών. Η ομάδα μπόρεσε να εντοπίσει ένα βασικό γονίδιο που ενεργεί για να αλλάξει τα χρωματικά μοτίβα των ειδών. Αναγνώρισε μια άγνωστη χρωματοσωμική αναστροφή που παγιδεύει έναν γονίδιο που ενεργοποιεί/διακόπτει τον χρωματισμό των πεταλούδων. Οπότε, αυτή η αναστροφή μεταφέρθηκε μεταξύ των διαφορετικών ειδών ώστε να υπάρχει παρόμοια αναδιάταξη στα χρωματικά πρότυπα όλων των ειδών του γένους. Περαιτέρω, η μελέτη της αρχιτεκτονικής του γονιδιώματος πολλών ειδών πεταλούδας επιτρέπει τη βελτίωση στην κατανόηση της προσαρμοστικής εξάπλωσής τους.
*Βιβλιογραφία. Nathaniel B. Edelman, et al. (1/11/2019). Genomic architecture and introgression shape a butterfly radiation. Science 366, 594-599

https://facebook.com/100011090562489/posts/953945424985134

 

 

Αφήστε μια απάντηση