ΑΙΤΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ

Οι Νεάντερνταλ και οι σύγχρονοι άνθρωποι ζούσαν στη Λεβαντίνη (Εγγύς Ανατολή) για δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν από την εξάπλωση των σύγχρονων ανθρώπων στην Ευρασία και την αντικατάστασή του ανθρώπου του Νεάντερνταλ. Η εξαφάνιση των πληθυσμιακών ομάδων του είδους Homo neanderthalensis (πριν περίπου 40.000 ή 28.000 χρόνια) έχει αποδοθεί σε διάφορα αίτια. Όπως: προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων που έδρασαν παράλληλα, όπως είναι οι μικρές πληθυσμιακές ομάδες των Νεάντερνταλ, οι αιμομικτικές διασταυρώσεις μεταξύ μελών της ομάδας, ο χαμηλός βαθμός γενετικής ποικιλομορφίας του είδους, η περιθωριοποίησή τους σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρασίας, η ισχυρή πίεση από τις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, και ο βέβαιος ανταγωνισμός με τους νεοφερμένους στην Ευρασία H. sapiens για τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους.
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε* στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications (και είναι ελεύθερα προσβάσιμη), ερευνητές προτείνουν ότι τα πολύπλοκα μοτίβα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών μεταξύ των δύο ειδών ίσως οδήγησαν στον αφανισμό των Νεάντερνταλ στην Ευρώπη και την Ασία. Ειδικότερα, οι ερευνητές προτείνουν ότι η επιμειξία/διείσδυση αλληλομόρφων -που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα- ανάμεσα στα δύο είδη οδήγησε σταδιακά στη μείωση του εμπόδιου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ειδών. ΄Επειτα, οι σύγχρονοι άνθρωποι ξεπέρασαν νωρίτερα την επιβάρυνση των μολυσματικών νόσων από ότι οι Νεάντερνταλ, δίνοντάς τους ένα πλεονέκτημα στη συνέχεια να εξαπλωθούν στην Ευρασία.
*Βιβλιογραφία. Disease transmission and introgression can explain the long-lasting contact zone of modern humans and Neanderthals by Gili Greenbaum, Wayne M. Getz, Noah A. Rosenberg, Marcus W. Feldman, Erella Hovers & Oren Kolodny. Nature Communications, 2019; 10 (1) DOI: 10.1038/s41467-019-12862-7

ΑΙΤΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ Οι Νεάντερνταλ και οι σύγχρονοι άνθρωποι ζούσαν στη Λεβαντίνη (Εγγύς…

Δημοσιεύτηκε από Konstantinos Triantaphyllidis στις Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Αφήστε μια απάντηση