ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ μελέτη αποκάλυψε ότι υπήρχε κοινωνική ανισότητα στους κατοίκους της Νότιας Γερμανίας πριν από 4.000 χρόνια!

Η μελέτη αρχαίου DNA σε συνδυασμό με ανθρωπολογικά, ισοτοπικά και αρχαιολογικά δεδομένα παρέχει στοιχεία για προηγούμενους πολιτισμούς, κανόνες γενεαλογίας οικογενειών και μετανάστευσης ατόμων κατά την εποχή του Χαλκού. Μάλιστα οι αρχαιογενετικές αναλύσεις παρέχουν νέες ιδέες για την κοινωνική ανισότητα που υπήρχε πριν από 4.000 χρόνια: οι οικογένειες ζούσαν μαζί με ξένες γυναίκες και άτομα από χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις στο ίδιο νοικοκυριό.
Η αρχαιολογία έχει χρησιμοποιήσει ως εργαλεία, για εκατοντάδες χρόνια, την ανάλυση των αντικειμένων/τεχνουργημάτων, των υπολειμμάτων των ανθρώπων, κλπ για να αποκαλύψει τις συμπεριφορές τους και να συμπεράνει τις πολιτιστικές τους πρακτικές. Ωστόσο, η καθιέρωση γενετικών αναλύσεων για το ίδιο θέμα έχει ιστορία μόλις δέκα ετών περίπου. Ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians στο Μόναχο εξέτασε τη συγγένεια και την γενετική σύσταση υπολειμμάτων ανθρώπων από την κοιλάδα του ποταμού Lech στη Νότια Γερμανία για μια χρονική περίοδο που κάλυπτε τον πολιτισμό των Σχοινοειδών Προϊόντων της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής, τον Πολιτισμό του κωδωνόσχημου λάγυνου (ή των κωδωνοειδών κυπέλλων), την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Από τον συνδυασμό γενετικών, ισοτοπικών, ανθρωπολογικών και αρχαιολογικών δεδομένων αποκαλύφθηκε ότι οι ταφές διάρκειας αρκετών γενεών οικογενειών της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού είχαν άνδρες που βιολογικά ήταν συγγενικά, είχαν υψηλή κοινωνική θέση, παντρεύονταν γυναίκες που δεν ήταν γενετικά συγγενικές και προέρχονταν από απομακρυσμένες περιοχές, και είχαν επίσης υψηλή κοινωνική θέση, σύμφωνα με τα αγαθά τους. ΄Ισως η μετακίνησή τους από μάκρυνες γεωγραφικές περιοχές να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση της τότε γνώσης. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός τοπικών, αλλά σαφώς χαμηλού κοινωνικού/οικονομικού επιπέδου ατόμων, βρέθηκαν στα ίδια νεκροταφεία. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική ανισότητα ήταν ήδη μέρος των δομών των νοικοκυριών εκείνη την μακρινή εποχή και την περιοχή. Το εάν τα λιγότερο υψηλού επιπέδου άτομα ήταν υπάλληλοι ή σκλάβοι δεν ήταν δυνατό να απαντηθεί από τα στοιχεία της έρευνας.
* Βιβλιογραφία. Mittnik A. Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe
See all authors and affiliations. Science 08 Nov 2019: Vol. 366, Issue 6466, pp. 731-734

ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ μελέτη αποκάλυψε ότι υπήρχε κοινωνική ανισότητα στους κατοίκους της Νότιας Γερμανίας πριν από 4.000…

Δημοσιεύτηκε από Konstantinos Triantaphyllidis στις Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Αφήστε μια απάντηση