Διαμαρτυρία για το “νέο” πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου

frustrated_teacher2

Παρουσιάστηκε την Πέμπτη 14/3 το “νέο” πρόγραμμα σπουδών της Γ΄Λυκείου. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τη συμπερασματική πρόταση να αναφέρει ότι “οι μαθητές θα λάβουν ουσιαστική παιδεία”(!).

Το υπουργείο Παιδείας “φροντίζει” να λάβουν οι μαθητές “ουσιαστική παιδεία”, καταργώντας  τη δυνατότητα να μάθουν αυτοί έστω και τα βασικά για την άμυνα του οργανισμού τους… για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων…για την οικολογία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα…για την φυσική επιλογή και την εξελικτική πορεία των ειδών που ζουν σ’ αυτή τη Γη, ώστε να (μην) μπορούν να αποκτήσουν στάσεις και να πάρουν αποφάσεις ως αυριανοί πολίτες απέναντι στις ψευδοεπιστημονικές απόψεις…να απαντούν και να τοποθετούνται σωστά στην πρόταση των μη σωστά ενημερωμένων ότι  “ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο!”…Με την κατάργηση αυτών και άλλων θεωρεί ότι η “ουσιαστική παιδεία” ανοίγεται μπροστά στους μαθητές!!!

Τα προβλήματα στην διδασκαλία στη Γ¨ Λυκείου είναι υπαρκτά και για τα οποία δεν είναι υπεύθυνα τα μαθήματα. Η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Βιολογία όταν διδάσκονται ως επιστημονικά αντικείμενα Γενικής Παιδείας, είναι χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι κατάκτηση και πλεονέκτημα που διδάσκονται μέχρι την Γ´ Λυκείου (μόνο στα Γενικά Λύκεια και όχι στα ΕΠΑΛ) στην Ελλάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται αυτό. Αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσης μαθήματα Γενικής Παιδείας, ακόμα και φυσικών επιστημών, στην τελευταία τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όπως η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Κύπρος , η Κροατία, η Σλοβενία, αρκετά καντόνια της Ελβετίας, η Ιταλία κ.α. Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουμε δείξει ότι τα ίδια τρία μαθήματα που καταργούνται, είναι πρώτα στις προτιμήσεις των τελειόφοιτων μαθητών στις χώρες όπου υπάρχει ελεύθερη επιλογή μαθημάτων, τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται παγκοσμίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα αυτών των αντικειμένων στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές, και για την προετοιμασία για την φοιτητική τους πορεία αλλά και για ένα αξιόπιστο απολυτήριο. Στις χώρες αυτές δεν έχουν τόσο αυστηρά περιχαρακωμενες κατευθύνσεις με συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής συνδυασμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για το κάθε τμήμα.

 

Στην Ελλάδα, είχε γίνει αντιληπτή σε εμάς εδώ και καιρό η ενόχληση για το ότι η Βιολογία άρχισε να διδάσκεται σε περισσότερες τάξεις.

  • Το καταλάβαμε όταν μειώθηκε το μάθημα της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ως ασήμαντο και βγήκε η Οικολογία από την ύλη. Το μάθημα στο Γυμνάσιο διδάσκεται ως μονόωρο, κυρίως για περιστασιακή συμπλήρωση ωραρίου από άλλες ειδικότητες. Ζητήσαμε τα ποσοστά της Β´ ανάθεσης των μαθημάτων αλλά το υπουργείο απέρριψε το αίτημα μας διότι είναι «πολύ δύσκολο» να υπολογιστεί.
  • Το αντιλαμβανόμαστε όταν βλέπουμε τα ωρολόγια προγράμματα της ειδικής αγωγής με 11 ώρες Φυσικής, 4 ώρες Χημείας, 4 ώρες Βιολογίας και 3 ώρες Γεωγραφίας συνολικά στις ταξεις των  Γυμνασίων και Λυκείων Ειδικής Αγωγής.
  • Το διαπιστώνουμε στα ΕΠΑΛ όπου μόλις πριν 3 χρόνια μπήκε μια ώρα Βιολογίας (ανθρώπινης ανατομίας-φυσιολογίας) στην Α΄ Λυκείου, ενώ στις άλλες τάξεις το μάθημα δεν υπάρχει, για να μην δώσουν προσδοκίες διορισμών σε Βιολόγους στα ΕΠΑΛ, όπως μας μεταφέρθηκε από αξιωματούχους, και
  • Επιβεβαιώνεται τώρα με την κατάργηση της Βιολογίας από την Γενική Παιδεία της Γ´  Λυκείου, εξοβελίζοντας την διδασκαλία της Εξέλιξης, της Οικολογίας, της μελέτης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και της Υγείας από τη πλειονότητα των μαθητών, περιορίζοντας την μόνο σε αυτούς της κατεύθυνσης Υγείας.

Πιθανότατα τα ίδιας λογικής άτομα που αντιστέκονται στις σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις έκριναν ότι το πρόβλημα της Γ´ Λυκείου ήταν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, που οδηγούσαν σε ένα απολυτήριο χωρίς πρακτική αξία. Υπάρχει απαξίωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας που υποθάλπτεται από την διοίκηση του υπουργείου. Τα αντιμετωπίζουν σαν μαθήματα συμπλήρωσης ωραρίου με β και γ αναθέσεις, δεν συμμετέχουν με την κατάλληλη βαρύτητα στις πανελλαδικές εξετάσεις και οδηγούν σε ένα απολυτήριο που δεν έχει αξία ούτε στην εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια ούτε στην ελληνική αγορά εργασίας. Όμως πρέπει να πληροφορήσουμε το ελληνικό υπουργείο παιδείας ότι πολλές φορές ο βαθμός στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας στο απολυτήριο χρησιμοποιείται σαν κριτήριο εισόδου σε ξένα πανεπιστήμια. Στο εξωτερικό φαίνεται  έχουν την πλάνη ότι και στην Ελλάδα η Βιολογία αντιμετωπίζεται ως σημαντικό μάθημα όπως είναι παντού.

Το υπουργείο αναφέρει ότι μελετώνται χρόνια αυτές οι αλλαγές και τελικά εμφανίζεται μια βιαστική πρόταση, αντιγραφή του σκληρού και ταξικού λυκείου που απέρριψε η ίδια κυβέρνηση πριν 4 χρόνια, με κολάζ προγραμμάτων σπουδών. Εφόσον υπάρχει τόσο αναλυτική μελέτη γιατί δεν έγινε από την αρχή ένα νέο πρόγραμμα σπουδών με αναπροσαρμογή της ύλης ώστε να μην σταματήσει η διδασκαλία της Εξέλιξης, της Οικολογίας, των εξαρτησιογόνων ουσιών και της Ανοσολογίας; Η αναπροσαρμογή της ύλης θα έπρεπε να γίνει σε όλη τη δευτεροβάθμια (τουλάχιστον) εκπαίδευση, με βάση τις διεθνείς παιδαγωγικές αρχές με τις οποίες συντάσσονται τα αναλυτικά προγράμματα. Ο πρώτος λόγος που δεν έγινε είναι ότι αυτό θα έπαιρνε πολύ χρόνο ενώ έρχονται εκλογές και ο δευτερος ότι δεν θεωρεί το υπουργείο και οι σύμβουλοί του όλα τα μαθήματα εξίσου σημαντικά, εξακολουθώντας να τα χωρίζουν σε βασικά και δευτερεύοντα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος πιο πρακτικός και καθαρά λογιστικός τον οποίο τον βιώνουμε ιδιαιτέρως εμείς οι αναπληρωτές Βιολόγοι: αντί τα αναλυτικά προγράμματα να συντάσσονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αυτό γίνεται με κριτήριο τη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού! Έχει παγιωθεί πλέον ότι οι ελλείψεις Βιολόγων στα σχολεία προσεγγίζουν τις 800. Όχι μόνο η τωρινή ηγεσία του υπουργείου, αλλά και οι προηγούμενες, δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν επαρκείς διορισμούς στους παραπάνω αριθμούς, οπότε απλώς κόβουν τις ώρες των μαθημάτων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Με αυτές τις αλλαγές χάνονται τουλάχιστον 200 με  250 οργανικές θέσεις Βιολόγων. Έτσι θα μειωθούν και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές Βιολόγοι. Κάτι παρόμοιο θα γίνει με τα Μαθηματικά.

Εκτιμούμε μάλιστα ότι η νέα Γ´ Λυκείου θα αυξήσει την ανάγκη φροντιστηρίου, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Ιδιαιτέρως στο μάθημά μας που θα αποτελείται από συρραφή ασύμβατων μεταξύ τους συγγραμμάτων γραμμένων πριν 20 χρόνια, το πιο πιθανό είναι οι μαθητές να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια. Τα σχολεία δεν έχουν καν Βιολόγους για να διδάξουν το νέο απαιτητικό μάθημα στο οποίο η αύξηση της ύλης είναι υπερδιπλάσια. Αν αναλογιστούμε και την καθιερωμένη καθυστέρηση στην πρόσληψη αναπληρωτών τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή της θα είναι περιορισμένα. Έπειτα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη διδάσκεται το μάθημα σε όλα τα σχολεία όπως συνέβαινε και παλιότερα, και αυτό θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων και μετακινήσεις μαθητών.

Επίσης το πλαίσιο επιλογής πανεπιστημιακών τμημάτων είναι ασυνηθιστα ασφυκτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα δίνεται η ευελιξία στους μαθητές να επιλέξουν τμήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις,π.χ. Πολυτεχνεία και Ιατρικές αλλά θα ξαναδούμε να μπαίνουν στα  Βιολογικά τμήματα χωρίς Βιολογία.

Στην προσπάθεια επικοινωνίας με το υπουργείο, αυτό που συναντάμε είναι άρνηση διαλόγου και αλαζονική απόρριψη των αιτημάτων μας. Κάνουμε αιτήματα για συνάντηση με τον υπουργό ή με τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου για τα οποία έχουμε συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα που εντοπίζουμε και απορρίπτονται. Ζητάμε στοιχεία και δεν μας απαντούν ή μας δίνουν αδιάφορες εξηγήσεις αποφεύγοντας τις αποδείξεις. Οι απόψεις μας και τα στοιχεία που παραθέτουμε απαξιώνονται.

Θεωρούμε αυτονόητο η εκπαίδευση στην Ελλάδα να σχεδιάζεται με βαση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις σύγχρονες πανανθρώπινες ανάγκες (π.χ. υγεία, περιβάλλον, σεβασμός της ζωης) και να ανταποκρίνεται στις κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Ζητάμε κάθε  μάθημα να διδάσκεται από το αντίστοιχο καταρτισμένο προσωπικό, με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ανά ειδικότητα διορισμών. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα μας να διδάξουμε Βιολογία στα ελληνικά σχολεία, διεκδικώντας τη διατήρηση του μαθήματος και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την διδασκαλία του. Για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το προτεινόμενο σύστημα, για το οποίο εκφράζουμε τις διαφωνίες μας, θα πρέπει σε όλα τα σχολεία να πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα, να έχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και τουλάχιστον οι κατευθύνσεις να γίνονται αποκλειστικά με Α΄ ανάθεση.⊂

 

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Διαμαρτυρία για το “νέο” πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου”

  1. Το πρόβλημα πάντα ήταν πως τα σχολεία έβαζαν κενά φυσικών αντί για Βιολόγους. Φθάσαμε στο σημείο οι φυσικοί να διδασκουν Βιολογία, ενω δεν την έχουν διδαχθεί.
    Θα γινουν οι διορισμοι τωρα στην ειδική αγωγή και δε θα υπάρχουν κενά βιολόγων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.