Μετακινήσεις Αναπληρωτών

frustrated_teacher2

Αγαπητοί συνάδελφοι

Δεδομένων των τωρινών συνθηκών που βιώνουν όλοι οι αναπληρωτές, λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά τις  προσλήψεις αλλά και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που αναγκάζουν χιλιάδες συναδέλφους αλλά και τις οικογένειές τους να απομακρύνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, απαιτείται η δέουσα προσοχή εκ μέρους του Υπουργείου σε μεμονωμένες περιπτώσεις μετακινήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε άλλο νομό  ιδίας διοικητικής περιφέρειας ή και διαφορετικής από την αρχική περιοχή πρόσληψης.  Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 υπήρξαν δύο περιπτώσεις αναπληρωτών που μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή με ασαφείς διαδικασίες αφήνοντας υπόνοιες για διαβλητό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών κρυπτόμενο πίσω από τους αόριστους «ειδικούς λόγους». Στην πρώτη περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 (Χημικών) επανατοποθετήθηκε στην αρχική περιοχή πρόσληψης μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, στην δεύτερη περίπτωση ο/η αναπληρωτής/ρια εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων έχει  μετακινηθεί από την ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής στην ΔΔΕ Α’ Αθηνών. Να σημειωθεί ότι η μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλη περιοχή έγινε κατ’ εξαίρεση την σχολική χρονιά 2015-2016 για πραγματικούς όντως λόγους υγείας στενού συγγενικού προσώπου, πράξη, όμως, που όπως φαίνεται δεν εκτιμήθηκε ως όφειλε από ορισμένους συναδέλφους και αντί αυτού εκλαμβάνεται ως παράθυρο μετακίνησης σε συμφέρουσα επιλογή. Είναι κατά ελάχιστον ανέντιμο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να έχουν διοριστεί σε μακρινές τοποθεσίες τυχόν έχοντες και αυτοί σοβαρούς λόγους υγείας και άλλοι να παραμένουν στη σειρά, ενώ κάποιοι άλλοι να φαίνεται ότι μπορούν να αλλάζουν τοποθεσίες κατά το δοκούν. Μια κατάσταση που διαιωνίζεται από την άρνηση του υπουργείου να προσλαμβάνει αναπληρωτές είτε σε μία μεγάλη αρχική φάση είτε με όλα τα κενά διαθέσιμα σε κάθε φάση.

Εκ μέρους λοιπόν όλων των συναδέλφων απαιτούμε από το νομικό τμήμα του  Υπουργείου:

α) να αποσαφηνίσει το νομικό πλαίσιο μετακίνησης εκπαιδευτικών  εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας (υπάρχει σύγχυση όσον αφορά και την κινητικότητα μονίμων εκπαιδευτικών)

β) να προσδιορίσει σύστημα μετάθεσης ή αμοιβαίας ανταλλαγής αναπληρωτών αντίστοιχο των μονίμων συναδέλφων ή να αποκλείσει οριστικά οποιαδήποτε μετακίνηση και για οιονδήποτε λόγο.

 

Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/

https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/

anaplirotesbio@gmail.com