Πώς οι εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις μειώνουν τα οργανικά κενά Βιολογίας.

Η ρατσιστική πολιτική των διακρίσεων εναντίον των Βιολόγων από Ορισμένα ΠΥΣΔΕ, στο επίπεδο των μεταθέσεων.

Ιδιότυπο εργασιακό ρατσισμό που οδήγησε στον επαγγελματικό αποκλεισμό των Βιολόγων αποτελούν οι πρακτικές ορισμένων ΠΥΣΔΕ και Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πια ότι ορισμένα ΠΥΣΔΕ ενεργούν ανάλογα με τα προσωπικά εργασιακά μικροσυμφέροντα αυτών που τα απαρτίζουν και τα ισχυρά συντεχνιακά συμφέροντα αυτών που ελέγχουν κάθε περιοχή μετάθεσης. Φαινόμενα αυθαιρεσιών δεν αφορούν μόνο κάποια ειδικότητα, συνήθως διατρέχουν όλη τη δομή της εκπαίδευσης και τελικά καταλήγουν μέχρι την τάξη όπου και υποβιβάζουν το παρεχόμενο παιδαγωγικό έργο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ειναι δύσκολο να αποδείξει κανείς την αυθαιρεσία ή το άδικο, καθώς τα ΠΥΣΔΕ λειτουργούν με αδιαφάνεια και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε πρακτικά και στοιχεία. Πολλά ΠΥΣΔΕ δεν ανακοινώνουν τις ενέργειές τους ούτε στην ιστοσελίδα τους και μερικά ούτε στην “διάυγεια”, ενώ έχουν νομική υποχρέωση να το κάνουν.  Όσοι νιώθουν την ανάγκη να προστατευτούν πρέπει να ξοδέψουν χρήματα σε δικηγόρους σχεδόν για το παραμικρό ή να υποκύψουν χωρις πολλά πολλά στις βουλές των ΠΥΣΔΕ. Μόνο μερικοί αιρετοί προσπαθούν να σωσουν την κατάσταση ανακοινώνοντας τις αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ όταν κρίνουν πως είναι απαραίτητο και αρκετές φορές στο βαθμό μιας επιλεκτικής διαφάνειας, που ειναι κατανοητό πως σκοπό έχει να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει.

Είναι επίσης γνωστή η άνιση μεταχείριση αναπληρωτών έναντι των μονίμων εκπαιδευτικών που δημιουργεί εργαζόμενους δύο ή περισσοτέρων ταχυτήτων, ανάλογα με τις πρακτικές παραδόσεις κάθε περιοχής. Οι πρακτικές των εργασιακών διακρίσεων, που πηγάζουν από προκαταλήψεις και στηρίζονται εντέλη και από (συντεχνιακούς) νόμους, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο σε πολλούς εργασιακούς θώκους, που έχει ποτίσει και τις υπηρεσίες του δημοσίου. Ίσως έχει συγγένεια με τις κοινωνικές διακρίσεις που διαπιστώνουμε έτσι και αλλιώς στην καθημερινή μας ζωή.

Ένα αποτέλεσμα όλων αυτών, χωρίς φυσικά να είναι το πιο σημαντικό, είναι και ο ιδιότυπος αποκλεισμός των Βιολόγων από την Εκπαίδευση. Αν και η έλλειψη 882 Βιολόγων από τα σχολεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνταξιοδότηση των φυσιογνωστών, σε συνδυασμό με την έλλειψη διορισμών ( φαινόμενα που δεν ισχύουν μόνο για τους Βιολόγους), είναι μια διαχρονική κατάσταση που έρχεται από τον καιρό της “αφθονίας”. Πολλά σχολεία δεν είχαν ποτέ Βιολόγο, όχι επειδή δεν έφταναν οι ώρες  (μεγάλα σχολεία πόλεων) και είμαι σίγουρος πως μπορεί να το επιβεβαιώσουν μεμονωμένα για το σχολείο τους μερικοί από τους εκπαιδευτικούς που διαβάζουν το άρθρο. Προκειμένου να εξηγηθεί το φαινόμενο δημιουργήθηκαν προκαταλήψεις.

Μια ήταν ότι δεν υπάρχουν Βιολόγοι, ουτε εκτός εκπαίδευσης που να θέλουν να γίνουν καθηγητές, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όσοι και οι Φυσικοί. Μόνο που βλέποντας ότι δεν υπήρχε απορρόφηση σταμάτησαν να το επιδιώκουν. Απορρόφηση δεν υπήρχε, όχι επειδή δεν υπήρχαν θέσεις αλλά επειδή καλύπτονταν από άλλες ειδικότητες. Αυτό δεν γινόταν μόνο παλιά. Έχει αποδειχθεί ότι γινεται και τώρα, όπως και κάθε χρόνο, από αυτό το άρθρο, το οποίο εξηγεί πως μόνο φέτος, το 2015, δόθηκαν 65 οργανικές θέςεις Βιολογίας σε Φυσικούς και Χημικούς, ενώ υπολογίζεται ότι 589 οργανικές θέσεις  Βιολογίας καταλαμβάνονται από άλλες ειδικότητες.

Μια άλλη προκατάληψη που εκφράζεται από τα ΠΥΣΔΕ, είναι ότι οι Βιολόγοι δεν θέλουν να έρθουν στην περιοχή τους, παρόλο που τα ΠΥΣΔΕ δηλώνουν αρκετά κενά Βιολογίας. Οπότε αφού δεν θέλουν να ερθουν οι Βιολόγοι τα μοιράζουν σε Φυσικούς και Χημικούς που θέλουν. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι διορισμένοι Βιολόγοι για να θέλουν να έρθουν. Οι Βιολόγοι της περιοχής τους είναι εκτός σχολείων επειδή το μάθημά τους διδάσκεται από άλλες ειδικότητες που βρίσκονται διορισμένες σε πλεόνασμα. Ακόμη, τα ΠΥΣΔΕ, καλύπτοντας περισσότερες θέσεις βιολογίας κάθε χρονιά, όπως αποδείχθηκε ότι κάνουν, καταδικάζουν στον αποκλεισμό τους Βιολόγους της περιοχής τους που είναι εκτός. Την ευθύνη όμως τα ΠΥΣΔΕ προσπαθούν να την ρίξουν στο υπουργείο, και ορθώς πράττουν, που δεν διορίζει Βιολόγους ενώ έχει τεράστια έλλειψη. Όμως αδυνατούν να αναγνωρίσουν ότι ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που εκείνη την στιγμή γίνουν διορισμοί, οι ίδιοι έχουν εξαντλήσει τα οργανικά κενά Βιολογίας σε άλλες ειδικότητες. Άρα και τα ίδια παιζουν ένα μεγάλο ρόλο στον αποκλεισμό των Βιολόγων από την εκπαίδευση.

Ας δούμε πως το επιτυγχάνουν αυτό τα ΠΥΣΔΕ μέσα από το σύστημα των μεταθέσεων.

Στις μεταθέσεις, κάθε Διεύθυνση δευτεροβάθμιας υπολογίζει τα κενά και τα πλεονάσματα της οικίας περιοχής κατα κλάδο και ειδικότητα, όπως ορίζουν οι νόμοι, με βάση τις ώρες Α ανάθεσης της κύριας ειδικότητας. Ο λόγος που γίνονται με βάση την Α ανάθεση είναι διότι οι μεταθέσεις πρέπει να γίνονται σε οργανικά κενά ( όχι σε λειτουργικά), τα οποία δίνονται με Α ανάθεση ( αφού αυτοί που θα έρθουν σε μια περιοχή δεν γίνεται να είναι απ´ευθείας  υπεράριθμοι). Εφόσον συγκεντρωθούν τα οργανικά κενά που δηλώνουν τα σχολεία, το ΠΥΣΔΕ καλείται να κάνει την δική του εκτίμηση για τα πραγματικά κενά, την οποία λαμβάνει υπ´όψιν του ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και τελικά στέλνει την δική του εκτίμηση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος την εγκρίνει και την στέλνει στο ειδικό σύστημα του υπουργείου Παιδείας μαζί με τους προγούμενους αριθμούς. Στον Πίνακα 1 μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά περιοχή τα οργανικά κενά που έδωσαν τα σχολεία (αλγόριθμος) και δίπλα τα οργανικά κενά που εκτίμησαν τα ΠΥΣΔΕ. Με μιά πρώτη ματιά ειναι φανερό ότι ορισμένα ΠΥΣΔΕ μείωναν τα οργανικά κενά Βιολογίας.

Αυτή η αρνητική διάκριση συνέβαινε μόνο εναντίον των Βιολόγων. Σε όλες τις άλλες ειδικότητες, φιλόλογοι, μαθηματικοί φυσικοί κλπ. τα ΠΥΣΔΕ αύξαναν στην εκτίμησή τους τα κενά που έδινε ο αλγόριθμος. Μάλιστα αν ρωτούσε κάποιος τους αιρετούς κάθε περιοχής, μέχρι και την ΟΛΜΕ, θα του απαντούσαν ότι ο αλγόριθμος (δηλαδή τα κενά που δίνουν τα σχολεία) κρύβει κενά, οπότε τα πραγματικά είναι περισσότερα και τα αποτυπώνουν στις εκτιμήσεις τους. Σε όλους τους κλάδους…… εκτός από τους Βιολόγους!  Σε ορισμένες περιπτώσεις και τους Γεωλόγους. Εκεί η λογική και τα επιχειρήματά τους κατέρρεαν. Που οφείλοταν αυτός ο ιδιότυπος ρατσισμός? Θα επιχειρήσω να απαντήσω με κάποιες ερμηνείες και παραδείγματα.

πίνακας 1

Η επίσημη δικαιολογία που έδιναν τα ΠΥΣΔΕ που προέβησαν στην ρατσιστική αντιμετώπιση των Βιολόγων, ήταν ότι μειώνουν τα κενά Βιολογίας διότι τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα πλενάσματα των άλλων ειδικοτήτων των ΠΕ04 και όχι μόνο π.χ. και των ΠΕ12.10, ΠΕ14 κλπ. ( Η ανεπίσημη ήταν “έτσι μας αρέσει και να μη σε νοιάζει”). Θα παρατηρήσετε όμως ότι δεν το έκαναν όλα τα ΠΥΣΔΕ. Κυρίως τα μεγάλα αστικά ΠΥΣΔΕ αύξησαν τα κενά Βιολογίας στις εκτιμήσεις τους, όπως για όλους τους κλάδους. Και ο λόγος είναι οτί αυτό που έκαναν τα υπολοιπα ΠΥΣΔΕ, μόνο με τους Βιολόγους, ήταν παράνομο. Όπως προαναφέρθηκε οι μεταθέσεις γίνονται σε οργανικά κενά. Τα οργανικά κενά δίνονται με Α ανάθεση. Για να στέκεται ο ισχυρισμός των ΠΥΣΔΕ που μείωσαν τα κενά της Βιολογίας πρέπει να τοποθετούν οργανικά άλλες ειδικότητες σε κενά Βιολογίας. Υπενθυμίζω ότι αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ότι συνεχίζουν να το κάνουν κάθε χρόνο εδώ.

Όμως, αν αυτή η παρανομία γίνοταν μόνο για να αντιμετωπιστεί ένα πραγματικό πρόβλημα στις άλλες ειδικότητες, όπως το πλεόνασμα, για το οποίο δεν ευθύνεται το ΠΥΣΔΕ αλλά ανεξέλεγκτες “συγκυρίες”, ίσως αρκετοί δεν θα είχαν αντίρρηση. Ίσως και για αυτό οι υπηρεσίες του υπουργείου που έχουν την ευθύνη του ελεγχου αυτών των αριθμών δεν έκαναν την δουλειά τους ούτε είχαν και κάποια αντίρρηση.  Αν και για να το δεχτεί κάποιος αυτό πρεπει πρώτα να αδιαφορήσει για το ποιός και πως διδάσκει καθε μάθημα χωρίς να το έχει σπουδάσει, και έπειτα να αδιαφορήσει για αυτούς που εκτοπίζονται από την εκπαιδευση και των οποίων η δικαιωματική θέση με βάση τις σπουδές τους καταλαμβάνεται από πτυχιούχους άλλων σχολών. Ακόμη και συνταγματικά ειναι ένα άνισο εργασιακό πλεονέκτημα κάποιων στις πλάτες άλλων.

Όμως αυτό που είναι προκλητικό ήταν ότι ορισμένα ΠΥΣΔΕ δεν σταμάτησαν εκεί. Όταν πρέπει  να προστετέψεις τα δικαιώματα των μόνιμων εκπαιδευτικών που βρέθηκαν σε ένα τόπο, έστησαν τη ζωή τους και τώρα βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, ειναι λογικό για τους περισσότερους ανθρώπους να κάνει ένα ΠΥΣΔΕ ότι κρίνει οτι χρειάζεται, μέσα στην νομιμότητα όμως. Η κατασταση δεν θα γίνει χειρότερη έτσι. Τα ΠΥΣΔΕ όμως που φαίνονται στον Πίνακα 2 έκαναν το εξής: έκοψαν τα κενά Βιολογίας μεν για να καλύψουν τα πλεονάσματα των άλλων ΠΕ04 αλλά ταυτόγχρονα δημιούργησαν και κενά στους άλλους ΠΕ04. Με άλλα λόγια βάφτισαν τα κενά Βιολογίας σε κενά Φυσικής και Χημείας, και ζήτησαν να φερουν με μετάθεση και άλλους Φυσικούς και Χημικούς πάνω σε αυτά τα κενά. Από το παράνομο πέρασαν στο παράλογο.

Πίνακας 2

Φυσικά, αν το δει κάποιος ρεαλιστικά δεν ήταν καθόλου παράλογο. Τα συγκεκριμένα ΠΥΣΔΕ που ελέγχονται από ρατσιστικές προκαταλήψεις και συντεχνιακά συμφέροντα, απλώς ήθελαν να κλέψουν και άλλα κενά Βιολογίας. Επίσης δεν αποκλείεται να υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήθελαν να πάρουν μετάθεση στην περιοχή και δυσκολεύοταν να βρουν πραγματικά κενά. Οπότε θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι ίσως τα ΠΥΣΔΕ σκέφτηκαν να τους δώσουν λιγα κενά Βιολογίας, και  μάλιστα από ότι φαινεται μονο σε λίγους εκλεκτούς, και μόνο στις ειδικότητες που είχαν πρόσβαση στο ΠΥΣΔΕ.

Έχω ήδη αναφέρει πως αυτό θα συνεχίσει να αποκλείει μελλοντικούς διορισμούς Βιολόγων. Η ενέργειά τους αυτή έχει και μια άλλη πλευρά. Οι Φυσικοί και οι Χημικοί που έρχονται σε αυτήν την πλεονασματική περιοχή είναι πιθανόν να αφήνουν πίσω τους πραγματικό οργανικό κενό Φυσικής ή Χημείας. Ουσιαστικά, και Πανελλαδικά, καταναλώνεται ένα κενό Βιολογίας, όχι για να διευκολυνθεί ένας Φυσικός ή Χημικός, αλλά για να δημιουργηθεί ένα ακόμη οργανικό κενό Φυσικής και Χημείας. Δεν ειναι μια μετακίνηση κενών, είναι μια μετακίνηση με μετατροπή κενών. Πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Πάντα σε βάρος της Βιολογίας.

Τέλος υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που γίνεται αντιληπτό αν παρατηρήσετε τον Πίνακα 1. Ακόμα και τα οργανικά κενά που δηλώθηκαν χωρίς περιορισμό πχ. στην Ά Αθήνας, τελικά δεν μετατράπηκαν σε λειτουργικά κενά για αναπληρωτές. Τα 57 οργανικά κενά έγιναν 70 με την εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ και τελικά απέμειναν 26 για αναπληρωτές. Οι Βιολόγοι που ήρθαν με μετάθεση ή απόσπαση σε αυτές τις περιοχές, επίσης δεν αρκούν για να τα καλύψουν. Τελικά καλύφθηκαν από άλλες ειδικότητες? Αφού και οι άλλες είχαν δικά τους κενά. Πως έγινε αυτό στο επίπεδο των μεταθέσεων? Μπορουμε να το δούμε με λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα (για τις αποσπάσεις θα το δούμε σε άλλο άρθρο). Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για τους Φυσικούς και Χημικούς σε κάποιες περιοχές, οι μεταθέσεις και τελικά ο αριθμός των διαθέσιμων των ΠΥΣΔΕ για οριστικές οργανικές τοποθετήσεις που περιλαμβάνουν και αυτούς που μόλις ήρθαν με μετάθεση. Στην τελευταία στήλη φαίνονται τα οργανικά κενά που ανακοίνωσε το ΠΥΣΔΕ για την τοποθέτηση των προηγούμενων. Έχει ήδη αναφερθει ότι οι μεταθέσεις γινονται σε οργανικά κενά κατα κλάδο και ειδικότητα. Συγκρίνετε την εκτίμηση ΠΥΣΔΕ με τα πραγματικά οργανικά κενά που ανακοίνωσαν τα ΠΥΣΔΕ λίγο αργότερα. Σε ποιά οργανικά κενά έγιναν οι μεταθέσεις? Η απάντηση ειναι ότι έγιναν σε λειτουργικά κενά. Και αν δειτε και στον πίνακα 1 την διαφορά ανάμεσα στα οργανικά κενά των Βιολόγων και τελικά τους αναπληρωτές Βιολόγους στην ίδια περιοχή, θα γίνει κατανοητό σε ποια λειτουργικά κενά πήραν μετάθεση οι Φυσικοί και οι Χημικοί. Μια ανεύθυνη παρανομία με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, για να εξυπηρετήσει μονο μια ομάδα ανθρώπων σε βάρος άλλων, σε βάρος ενός μαθήματος και σε βάρος των μαθητών. Υπενθυμίζω ότι σε άλλο άρθρο φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουν τα εν λόγω ΠΥΣΔΕ να καταναλώσουν οργανικά κενά Βιολογίας τα επόμενα χρόνια για να διευθετήσουν τις αυθαιρεσίες τους, ενω έχει γίνει ήδη φανερό ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι στο Υπουργείο προσπαθούν να παγιώσουν αυτή την κατάσταση προωθώντας συντεχνιακές ρυθμίσεις (όπως να δωθεί Α ανάθεση η Βιολογία στους Φυσικούς μεσω της ενοποίησης του κλάδου ΠΕ04)

 

πινακας 3

Αυτά ήταν μονο μερικά παραδείγματα των αυθαιρεσιών των ΠΥΣΔΕ που στοχευούν την Βιολογία στο επίπεδο των μεταθέσεων. Τα οποία αφού έχουν αποκλείσει τους Βιολόγους εδώ και χρόνια από μόνιμους διορισμούς, εμποδίζουν και την κλήση τους ως αναπληρωτές. Θα ακολουθήσουν και άλλα σε άλλες δημοσιεύσεις. Θα μπορούσε τα θύματα να είναι άλλα μαθήματα, άλλοι πολίτες, άλλοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι επιστήμες. Δεν έχω αμφιβολία οτι θα είναι εφόσον συνεχίσει να μην υπάρχει διαφάνεια.

 

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Πώς οι εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις μειώνουν τα οργανικά κενά Βιολογίας.”

Αφήστε μια απάντηση