Οργανικές τοποθετήσεις ΠΕ04 για το 2015-2016

Οι οργανικές μεταβολές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνουν τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, την ρύθμιση οργανικήςυπεραριθμίας, τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) και τις οριστικές τοποθετήσεις από την Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε οργανικές θέσεις σχολείων. Κάθε χρόνο το σύνολο αυτών των ενεργειών γίνονται συνήθως το Καλοκαίρι ενώ νομοθετικά θα έπρεπε να ξεκινούν να γίνονται από την Άνοιξη.

Το πλαίσιο για αυτές τις πράξεις καθορίζεται κυρίως από το  Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, και ένα σύνολο από μετέπειτα αντιφατικές Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Νόμους. Σε ένα ευνομούμενο κράτος οι διευκρινήσεις θα έπρεπε να λύνουν προβλήματα και να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Στην Ελλάδα της διαπλοκής, και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παραγόντων και των συμφερόντων, οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν αντίθετο στόχο. Κακοδιαχείριση και αυθαιρεσίες από τις διευθύνσεις, διαπλοκή μεταξύ υπαλλήλων και εκπαιδευτικών, αλλοίωση στοιχείων είναι μερικά από τα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί σε αυτό το τομέα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου παιδείας όμως δεν είναι ένας οργανισμός που σπρώχνει χαρτιά. Έχει την ευθύνη να παρέχει, ή να διασφαλίζει την παροχή εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το επίπεδο που απαιτεί το Σύνταγμα. Οι διευθύνσεις της Εκπαίδευσης από το Υπουργείο μέχρι τα Σχολεία έχουν χάσει εδώ και καιρό τον δρόμο τους.

Το καλοκαίρι του 2015, η Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων, συγκέντρωσε από τις ιστοσελίδες των ΠΥΣΔΕ όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν τις οργανικές μεταβολές στον κλάδο ΠΕ04. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια εικόνα, κομμάτια της οποίας θα εμφανίζονται λίγα λίγα στο Blog των Αναπληρωτών Βιολόγων.

Παρόλο που και οι μεταθέσεις απο περιοχή σε περιοχή έχουν επίσης μεγάλα προβλήματα, ας δούμε πρώτα πως έγιναν οι οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε οργανικά κενά για την Σχολική Χρονιά 2015-2016.

Η πιό πρόσφατη εγκύκλιος που διευκρινίζει τι είναι οργανικό κενό είναι η 84582/Δ2/20-06-2013: « Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ’ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση,……..

….Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97………»

Λίγο αργότερα ακολούθησε ο νόμος 4186/2013 που ορίζει μέχρι σημερα ότι: «Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.» σαν προσθήκη στα προεδρικά διατάγματα.

Οι προγενέστερες εγκύκλιοι που ρύθμιζαν τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο, προφανώς δεν έχουν πια ισχύ.

Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αποτύπωση των οργανικών κενών. Τα ΠΥΣΔΕ (με κάποιες εξαιρέσεις) αποφεύγουν να ανακοινώσουν αναλυτικά, με τις ώρες, τα οργανικά και λειτουργικά τους κενά. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν να εκθέσουν πρακτικές που ακολουθούνται τόσο απο τους διευθυντές που δηλώνουν τα κενά όσο και από τα ίδια που τα χειρίζονται μερικές φορές με αυθαίρετο τρόπο. Στις λίγες περιπτώσεις που οι αιρετοί τόλμησαν να δημοσιεύσουν φέτος τους πίνακες Α, που οι διευθυντές στέλνουν στην διεύθυνση με τα κενά των σχολείων τους, αμέσως παρατηρήθηκαν «λάθη» που μάλιστα δεν διορθώθηκαν και ποτέ. Αυτά θα ακολουθήσουν σε άλλη δημοσίευση. Οπότε δεν υπάρχει αξιοπιστία ως προς τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι διευθύνσεις, τα οποία έτσι και αλλιώς είναι ελλιπή.

Α) Ως προς την κρίση και την ρύθμιση της υπεραριθμίας. Ονομαστικά υπεράριθμοι στα Σχολεία τους κρίθηκαν

Ειδικότητες Ονομαστικά Υπεράριθμοι 2015
ΠΕ04.01 137
ΠΕ04.02 60
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 27
ΠΕ04.05 16

Από αυτούς ρύθμισαν την υπεραριθμία τους τοποθετούμενοι σε διαφορετικά σχολεία από αυτά που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι 37 Φυσικοί, 17 Χημικοί, 10 Βιολόγοι και 6 Γεωλόγοι. Αυτοί τοποθετήθηκαν στα εξής κενά φέτος:

(Πατήστε στην εικόνα για πιο καθαρή απεικόνιση)

Τα κενά έχουν χαρακτηριστεί έτσι από τα ίδια τα ΠΥΣΔΕ και αυτά τα στοιχεία έχουν όση αξιοπιστία έχουν και οι πράξεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Β) Στην συνέχεια έγιναν οι Βελτιώσεις οργανικών θέσεων. Οι βελτιώσεις έγιναν στα εξής κενά:

 

(Πατήστε στην εικόνα για πιο καθαρή απεικόνιση)

Γ) Τέλος έγιναν οι οριστικές τοποθετήσεις  σε οργανικά κενά. Στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ υπήρχαν

Ειδικότητες Διάθεση ΠΥΣΔΕ πριν τις οριστικές τοποθετήσεις 2015
ΠΕ04.01 316
ΠΕ04.02 161
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 37
ΠΕ04.05 31

Από αυτούς τοποθετήθηκαν στα εξής κενά οι κάτωθι:

(Πατήστε στην εικόνα για πιο καθαρή απεικόνιση)

Αν βάλουμε αθροιστικά και τα τρια είδη τοποθετήσεων τότε βλέπουμε πόσες οργανικές θέσεις καταλήφθηκαν φέτος και από ποιές ειδικότητες:

(Πατήστε στην εικόνα για πιο καθαρή απεικόνιση)

Είναι φανερό πλέον ποιοί καλύπτουν θέσεις άλλης ειδικότητας. Όταν ερωτούνται οι υπεύθυνοι στις διευθύνσεις γιατί θέσεις άλλης ειδικότητας είναι καλυμένες από άλλες, συχνά απαντούν ότι αυτές οι τοποθετήσεις έγιναν προ δεκαετίας. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η δικαιολογία είναι λάθος. Αυτές οι οργανικές τοποθετήσεις έγιναν μόλις φέτος. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο, λιγότερο ή περισσότερο. Οργανική τοποθέτηση σημαίνει ότι το οργανικό κενό χάνεται σχεδόν επ’ αόριστον, και όχι για μια μόνο χρονιά όπως συμβαίνει με την προσωρινή λειτουργική τοποθέτηση. Με αυτές τις πρακτικές υπολογίζεται ότι καλύφθηκαν ήδη τα τελευταία χρόνια 589 οργανικές θέσεις Βιολογίας από άλλες ειδικότητες ΠΕ04 . Αυτές οι οργανικές θέσεις δεν πρόκειται να διατεθούν σε Βιολόγους παρα μόνο αν το αποφασίσουν οι άλλοι καθηγητές ΠΕ04 που τις κατέχουν. Οι τοποθετήσεις αυτές, τουλάχιστόν σίγουρα οι περιπτώσεις Β και Γ, είναι αυθαίρετες, και δημιουργούν πρώτα απ΄όλα παιδαγωγικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για το μάθημα της Βιολογίας. Οσο και αν αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει.