ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΩ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!!

Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες δόθηκε  στα νήπια η δυνατότητα

να γνωρίσουν το νέο τους σχολείο (συμμαθητές, χώρο , διαδικασίες , ρουτίνες) ,

να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο νηπιαγωγείο,

να αναλάβουν ευθύνες,

να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την νηπιαγωγό.

Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες,

να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους,

να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις

 

Συνδιαμορφώσαμε  τους κανόνες λειτουργίας της τάξης,

κατανοώντας τη σημαντικότητα τους μάθαμε να τους ακολουθούμε.

Συμπερασματικά, η νηπιαγωγός και τα παιδιά ανέπτυξαν  σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας αλλά κυρίως σεβασμού.

Μέσα από μεθόδους  και  στοχευμένες δραστηριότητες,  αντιληφθήκαμε  τη διαφορά σαν στοιχείο εμπλουτισμού της ομάδας και αισθανθήκαμε άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές μας.

Τα παιδιά ένιωσαν αποδεκτά ανεξάρτητα από την ηλικία, τις δυσκολίες, τη γλώσσα ή τη θρησκεία που έχουν.

Χάρηκαν δουλεύοντας σε ομάδες και κάνοντας  νέους φίλους στο Ν/Γ.

στο νηπιαγωγειο 4 στο νηπιαγωγειο 2 στο νηπιαγωγειο 3 στο νηπιαγωγειο στο νηπιαγωγειο 5